Sbírky

Muzeum umění Olomouc patří počtem spravovaných uměleckých děl (přes 196 tisíc) k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Kurátoři odborně pečují o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu.

Kmenová sbírka muzea, čítající přes 95 tisíc sbírkových předmětů, je členěna podle uměleckých druhů do dvanácti podsbírek (architektura, autorská kniha, fotografie, grafika, kniha 20. století, kresba, mince a medaile, obrazy, plastiky, užitá grafika, užité umění a nová média).

Rozsáhlý sbírkový fond Arcibiskupství olomouckého, který zahrnuje nejen díla malířská, sochařská, kresbu, grafiku, mince a medaile, umělecké řemeslo, ale i historickou knihovnu a hudební archiv, spravuje v kroměřížském zámku naše odloučené pracoviště – Arcidiecézní muzeum Kroměříž.

V péči Arcidiecézního muzea Olomouc je pak část sbírky obrazů a uměleckého řemesla pocházející z olomoucké arcibiskupské rezidence a význačná umělecká díla zapůjčená farnostmi olomoucké arcidiecéze.

V péči Arcidiecézního muzea Olomouc je pak část sbírky obrazů a uměleckého řemesla pocházející z olomoucké arcibiskupské rezidence a význačná umělecká díla zapůjčená farnostmi olomoucké arcidiecéze.

Muzeum umění Olomouc patří počtem spravovaných uměleckých děl (přes 196 tisíc) k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Kurátoři odborně pečují o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu.

Kmenová sbírka muzea, čítající přes 95 tisíc sbírkových předmětů, je členěna podle uměleckých druhů do dvanácti podsbírek (architektura, autorská kniha, fotografie, grafika, kniha 20. století, kresba, mince a medaile, obrazy, plastiky, užitá grafika, užité umění a nová média).

Rozsáhlý sbírkový fond Arcibiskupství olomouckého, který zahrnuje nejen díla malířská, sochařská, kresbu, grafiku, mince a medaile, umělecké řemeslo, ale i historickou knihovnu a hudební archiv, spravuje v kroměřížském zámku naše odloučené pracoviště – Arcidiecézní muzeum Kroměříž.

V péči Arcidiecézního muzea Olomouc je pak část sbírky obrazů a uměleckého řemesla pocházející z olomoucké arcibiskupské rezidence a význačná umělecká díla zapůjčená farnostmi olomoucké arcidiecéze.

V péči Arcidiecézního muzea Olomouc je pak část sbírky obrazů a uměleckého řemesla pocházející z olomoucké arcibiskupské rezidence a význačná umělecká díla zapůjčená farnostmi olomoucké arcidiecéze.

omezení přístupu ke sbírkám MUO

Vzhledem k digitalizaci sbírek MUO je částečně omezen přístup do sbírkového fondu muzea. Toto omezení platí od 12. dubna 2021 až do odvolání a týká zejména možností zápůjček, badatelských návštěv a požadavků na reprodukce předmětů s výjimkou předmětů již digitalizovaných.

Zcela uzavřeny budou podsbírky kresby, volné a užité grafiky, fotografie, autorské knihy a architektury. Provoz podsbírek obrazů, soch, užitého umění, knihy 20. století, medailí a plaket je v současné době zachován ve standardním režimu, avšak může být taktéž mírně omezen. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

omezení přístupu ke sbírkám MUO

Vzhledem k digitalizaci sbírek MUO je částečně omezen přístup do sbírkového fondu muzea. Toto omezení platí od 12. dubna 2021 až do odvolání a týká zejména možností zápůjček, badatelských návštěv a požadavků na reprodukce předmětů s výjimkou předmětů již digitalizovaných.

Zcela uzavřeny budou podsbírky kresby, volné a užité grafiky, fotografie, autorské knihy a architektury. Provoz podsbírek obrazů, soch, užitého umění, knihy 20. století, medailí a plaket je v současné době zachován ve standardním režimu, avšak může být taktéž mírně omezen. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.