Medaile a plakety

Nejhodnotnější část poměrně malé kolekce o rozsahu přibližně 1200 položek představují medaile z druhé poloviny 19. a prvních desetiletí 20. století reflektující rovněž olomoucké prostředí (výročí, výstavy) a dále vybrané lité nebo ražené kusy reprezentující evropské medailérství. To zde zastupují např. Rakušané Josef Christian Christelbauer, Carl Radnitzky, Italové Giuseppe Girometti, Antonio Zanetti a Francouz Daniel Dupuis.

Velký význam však mají také medaile a plakety autorů řadících se mezi českou modernu z let 1900–1930, kam patří mj. Stanislav Sucharda, Otakar Spaniel, Josef Wagner. Na ně chronologicky navazuje poválečná tvorba nesoucí se zejména v duchu socialistického realismu (zastoupeni jsou např. Jiří Harcuba, Lumír Šindelář a Adolf Havelka) a své místo tu mají také ve středomoravském regionu působící sochaři a medailéři, mj. Julius Pelikán a Rudolf Doležal.

Velký význam však mají také medaile a plakety autorů řadících se mezi českou modernu z let 1900–1930, kam patří mj. Stanislav Sucharda, Otakar Spaniel, Josef Wagner. Na ně chronologicky navazuje poválečná tvorba nesoucí se zejména v duchu socialistického realismu (zastoupeni jsou např. Jiří Harcuba, Lumír Šindelář a Adolf Havelka) a své místo tu mají také ve středomoravském regionu působící sochaři a medailéři, mj. Julius Pelikán a Rudolf Doležal.

Kontakt:

Mgr. Michal Soukup

  • kurátor podsbírky plastik
  • soukup@muo.cz
  • 585 514 210

Mgr. Michal Soukup

  • kurátor podsbírky plastik
  • soukup@muo.cz
  • 585 514 210