Kniha 20. století

Podsbírka Kniha 20. století, vedená jako speciální oddíl fondu knihovny Muzea umění Olomouc, byla založena v roce 1994. Tvoří ji kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé výtvarného umění 20. století. Ve sbírkovém fondu je evidováno celkem 1117svazků.

Jádrem sbírky jsou knižní obálky a jejich úpravy z období mezi dvěma světovými válkami, kdy hlavními proudy v českém knižním umění byly funkcionalisticky orientované knižní úpravy a konstruktivistická typografie, u nás silně ovlivněné novým pojetím knihy v poválečném Rusku (Karel Teige, Vít Obrtel), expresionistická tvorba Josefa Čapka i umělci tvořící v duchu poetismu a surrealismu (Jindřich Štyrský, Toyen). V meziválečném období zažívá vzestup také užití fotografie a fotomontáže na knižních obálkách (Zdeněk Rossmann, Ladislav Sutnar, Jindřich Štyrský, Toyen).

Časové rozpětí sbírky se postupně rozšířilo směrem do minulosti; součástí sbírky jsou knižní úpravy umělců tvořících na počátku 20. století ve stylu secese, symbolismu, dekadence a později expresionismu (Vojtěch Preissig, Josef Váchal, Jan Konůpek, František Kobliha, František Bílek). Na výstavě Kniha v českém kubismu (Muzeum umění Olomouc, 2005) byly představeny práce nejvýznamnějších knižních tvůrců tzv. lomeného stylu (František Kysela, Vratislav Hugo Brunner, Jaroslav Benda, Method Kaláb). Naopak, mladší období zatupuje tvorba z konce padesátých ze šedesátých let, kdy byla knižní obálka pro umělce zástupnou platformou a mnohdy jediným prostředkem, jak proniknout na veřejnost. Skvělé výtvarné zpracování obálky mají i celé ediční řady jako Světová literatura nebo Otázky a názory. Tento fenomén ve sbírce reprezentují např. Jiří Balcar, Václav Bláha, Libor Fára, Vladimír Fuka, Milan, Grygar, Jiří Rathouský, Zbyněk Sekal, Zdenek Seydl nebo Jaromír Valoušek. Českou knižní kulturu ve sbírce výběrově doplňuje i řada exemplářů ze zahraniční produkce, především představitelů ruské avantgardy (El Lisický, Alexandr Rodčenko ad.).

Jádrem sbírky jsou knižní obálky a jejich úpravy z období mezi dvěma světovými válkami, kdy hlavními proudy v českém knižním umění byly funkcionalisticky orientované knižní úpravy a konstruktivistická typografie, u nás silně ovlivněné novým pojetím knihy v poválečném Rusku (Karel Teige, Vít Obrtel), expresionistická tvorba Josefa Čapka i umělci tvořící v duchu poetismu a surrealismu (Jindřich Štyrský, Toyen). V meziválečném období zažívá vzestup také užití fotografie a fotomontáže na knižních obálkách (Zdeněk Rossmann, Ladislav Sutnar, Jindřich Štyrský, Toyen).

Časové rozpětí sbírky se postupně rozšířilo směrem do minulosti; součástí sbírky jsou knižní úpravy umělců tvořících na počátku 20. století ve stylu secese, symbolismu, dekadence a později expresionismu (Vojtěch Preissig, Josef Váchal, Jan Konůpek, František Kobliha, František Bílek). Na výstavě Kniha v českém kubismu (Muzeum umění Olomouc, 2005) byly představeny práce nejvýznamnějších knižních tvůrců tzv. lomeného stylu (František Kysela, Vratislav Hugo Brunner, Jaroslav Benda, Method Kaláb). Naopak, mladší období zatupuje tvorba z konce padesátých ze šedesátých let, kdy byla knižní obálka pro umělce zástupnou platformou a mnohdy jediným prostředkem, jak proniknout na veřejnost. Skvělé výtvarné zpracování obálky mají i celé ediční řady jako Světová literatura nebo Otázky a názory. Tento fenomén ve sbírce reprezentují např. Jiří Balcar, Václav Bláha, Libor Fára, Vladimír Fuka, Milan, Grygar, Jiří Rathouský, Zbyněk Sekal, Zdenek Seydl nebo Jaromír Valoušek. Českou knižní kulturu ve sbírce výběrově doplňuje i řada exemplářů ze zahraniční produkce, především představitelů ruské avantgardy (El Lisický, Alexandr Rodčenko ad.).

V roce 2009 se v MUO konala výstava Listování, kde byly veřejnosti poprvé ve větším rozsahu představeny knižní sbírky MUO: Kniha 20. století, Bablerova knihovna a Autorská kniha. Katalog k této výstavě získal ve své kategorii 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví v Praze.

Kontakt:

Mgr. Hana Bartošová

  • kurátorka a správce podsbírky Kniha 20. století
  • bartosova@muo.cz
  • tel.: 585 514 205

Mgr. Hana Bartošová

  • kurátorka a správce podsbírky Kniha 20. století
  • bartosova@muo.cz
  • tel.: 585 514 205