Zámecká knihovna

Kroměřížská arcibiskupská zámecká knihovna patří k největším a nejvýznamnějším historickým fondům v České republice. Obsahuje čtyři knihovny, z nichž nejstarší tzv. Stará knihovna byla založena biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna (1664–1695; zakládací listina ze dne 14. května 1694). Knihovna měla (kromě teologie) od počátku obsahovat také veškeré dostupné vědění světa a současně měla sloužit jako inspirační zdroj jak pro duchovní aktivity, tak i pro rozsáhlé umělecké a stavební podniky svých mecenášů z řad olomouckých biskupů a arcibiskupů. Od počátku byla budována jako centrální knihovna olomouckého biskupství. Knihovna zahrnuje i tzv. Libri prohibiti, tedy zakázané knihy, které byly uloženy ve zvláštním oddělení bez přístupu světla.

Druhou nejstarší knihovnou je tzv. Nová knihovna, která se nachází v místě bývalé manské registratury. Po zániku manského systému v roce 1869 zde zřídil arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu (1853–1892) další knihovnu, která dostala název Nová. Jejím základem se stala knihovna významného vatikánského knihovníka a archiváře Augustina Theinera (1804–1874), od kterého ji Fürstenberg koupil.

Zbývající dvě knihovny, Lesní a Trezorová, byly vybudovány ve 20. století. Lesní knihovna obsahuje rovněž knihovnu lesní správy, odtud její název. Knihovna má různorodý obsah – duplikáty, nesvázané knihy a některé konfiskované knihy po roce 1948.

Druhou nejstarší knihovnou je tzv. Nová knihovna, která se nachází v místě bývalé manské registratury. Po zániku manského systému v roce 1869 zde zřídil arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu (1853–1892) další knihovnu, která dostala název Nová. Jejím základem se stala knihovna významného vatikánského knihovníka a archiváře Augustina Theinera (1804–1874), od kterého ji Fürstenberg koupil.

Zbývající dvě knihovny, Lesní a Trezorová, byly vybudovány ve 20. století. Lesní knihovna obsahuje rovněž knihovnu lesní správy, odtud její název. Knihovna má různorodý obsah – duplikáty, nesvázané knihy a některé konfiskované knihy po roce 1948.

Nejmladší knihovnou je Trezorová. Její zřízení bylo odsouhlaseno olomouckým arcibiskupem Karlem Matochou (1948–1961) dne 9. července 1948, ovšem k dodání knižních regálů došlo zřejmě později. Původně byla v této místnosti zámku uložena v trezorech numizmatická sbírka, odtud její označení. Obsahuje různorodý fond, který se zde dostal v roce 1948 a později.

Knižní fond čítá přibližně 61 000 inventárních jednotek, 436 rukopisů a 172 prvotisků – inkunábulí.

Kontakt:

Bc. Cyril Měsíc

 • kurátor a správce zámecké knihovny
 • mesic@muo.cz
 • 573 332 679

Bc. Cyril Měsíc

 • kurátor a správce zámecké knihovny
 • mesic@muo.cz
 • 573 332 679

Mgr. Miroslav Myšák, Ph.D.

 • kurátor zámecké knihovny
 • mysak@muo.cz
 • 573 331 772

Mgr. Miroslav Myšák, Ph.D.

 • kurátor zámecké knihovny
 • mysak@muo.cz
 • 573 331 772

Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.

 • kurátor zámecké knihovny
 • kindl@muo.cz
 • tel.: 573 334 327

Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.

 • kurátor zámecké knihovny
 • kindl@muo.cz
 • tel.: 573 334 327