Plastika

Základ sochařské sbírky byl vytvořen v roce 1952 spojením čtyř základních zdrojů – sbírky Městského muzea v Olomouci, Klubu přátel umění, Fondu národní obnovy a deponátů. K jejímu dalšímu rozšiřování docházelo následně především vlastní akviziční činností, prostřednictvím ministerských nákupů a formou darů (např. pozůstalost Vladimíra Navrátila). Kurátory podsbírky byli J. Lakosil (1952–1983), M. Soukup (1985–dosud).

Podsbírka obsahuje více než 1300 sbírkových předmětů a je vnitřně rozdělena na dva celky – skromnou kolekci starého umění, a podstatně početnější a ucelenější fond moderního sochařství. Fond starého umění vznikal víceméně nahodile a netvoří ucelený soubor, přesto obsahuje některá unikátní díla, z nichž vyniká zejména několik dřevořezeb z období pozdní gotiky a baroka.

Moderní umění 20. a 21. století je ve sbírce zastoupeno zejména díly českých sochařů. Postihuje všechny významné proudy a směry a tvoří je soubor soch vytvořených v nejrůznějších materiálech (kámen, dřevo, bronz, sádra, ad.). Jádro sbírky tvoří jednak kolekce klasické moderny z let 1900–1930 (Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Anton Hanak, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Otakar Španiel, Otto Gutfreund, Karel Dvořák, Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, Josef Wagner, Bedřich Stefan, Josef Vinecký ad.), dále soubor Skupiny 42 (Ladislav Zívr) a jako určitý pandán ke kolekci klasické moderny také soubor plastik ze 60. let (Hugo Demartini, Jiří Hilmar, Eva Kmentová, Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Karel Malich, Karel Nepraš, Eduard Ovčáček, Zdeněk Palcr, Ladislav Zívr ad.) s těsnými vazbami na další sbírky. Ve sbírce jsou zastoupeni také autoři, kteří svůj život a dílo spojili se střední Moravou (Vladimír Navrátil, Rudolf Chorý, Ivan Theimer, Jiří Žlebek ad.).

Podsbírka obsahuje více než 1300 sbírkových předmětů a je vnitřně rozdělena na dva celky – skromnou kolekci starého umění, a podstatně početnější a ucelenější fond moderního sochařství. Fond starého umění vznikal víceméně nahodile a netvoří ucelený soubor, přesto obsahuje některá unikátní díla, z nichž vyniká zejména několik dřevořezeb z období pozdní gotiky a baroka.

Moderní umění 20. a 21. století je ve sbírce zastoupeno zejména díly českých sochařů. Postihuje všechny významné proudy a směry a tvoří je soubor soch vytvořených v nejrůznějších materiálech (kámen, dřevo, bronz, sádra, ad.). Jádro sbírky tvoří jednak kolekce klasické moderny z let 1900–1930 (Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Anton Hanak, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Otakar Španiel, Otto Gutfreund, Karel Dvořák, Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, Josef Wagner, Bedřich Stefan, Josef Vinecký ad.), dále soubor Skupiny 42 (Ladislav Zívr) a jako určitý pandán ke kolekci klasické moderny také soubor plastik ze 60. let (Hugo Demartini, Jiří Hilmar, Eva Kmentová, Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Karel Malich, Karel Nepraš, Eduard Ovčáček, Zdeněk Palcr, Ladislav Zívr ad.) s těsnými vazbami na další sbírky. Ve sbírce jsou zastoupeni také autoři, kteří svůj život a dílo spojili se střední Moravou (Vladimír Navrátil, Rudolf Chorý, Ivan Theimer, Jiří Žlebek ad.).

Po roce 2000 muzeum začalo systematicky sbírat díla středoevropského sochařství (Magdalena Abakanowicz, Imre Bak, Juraj Bartusz, Milan Dobeš, György Jovánovics, Alex Mlynárčik, Juraj Meliš, Vladimír Kordoš) i díla autorů tvořících v emigraci (Magdalena Jetelová, Terry Haas, Miloš Cvach, Jan Koblasa, Jan Kotík, Zbyněk Sekal, Jindřich Zeithamml).

Kontakt:

Mgr. Michal Soukup

 • kurátor podsbírky plastik
 • soukup@muo.cz
 • 585 514 210

Mgr. Michal Soukup

 • kurátor podsbírky plastik
 • soukup@muo.cz
 • 585 514 210

Mgr. Radek Látal

 • správce sbírek, dokumentátor
 • latal@muo.cz
 • 585 514 238, 721 041 797

Mgr. Radek Látal

 • správce sbírek, dokumentátor
 • latal@muo.cz
 • 585 514 238, 721 041 797