Autorská kniha

Sbírku tvoří dva samostatné soubory mezi kterými tvoří jakýsi mezičlánek soubor avantgardních knižních obálek a úprav, deponovaný coby samostatný soubor v knihovně muzea.První soubor představuje relativně uzavřená unikátní kolekce 401 ks ručně psaných a kolorovaných lidových modlitebních knížek z Čech a z Moravy, která byla získána z pozůstalosti Jan Poše. Druhý soubor pak tvoří kolekce autorských knih z 2. poloviny 20. století až do současnosti, která se v posledních letech dynamicky rozvíjí a představuje různé možnosti přístupu k tomuto intermediálnímu druhu výtvarného umění.

Ve sbírce jsou vedle jedinečných autorských přístupů (Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Milan Knížák, Květa Pacovská, Miloš Šejn ad.) zastoupeny rovněž konceptuální (Petr Babák, Vladimír Havlík, Jiří H. Kocman, Vladimíra Sedláková, Jiří Valoch, Jan Wojnar ad.) či lettristické (Jan K. Čeliš, Jiří Hůla / Josef Volvovič, Ladislav Novák, Václav Vokolek ad.) polohy práce s autorskou knihou. Další linii pak tvoří práce, které se zabývají vztahem mezi hudbou a výtvarným uměním (Milan Grygar, Petr Pokorný). Hraniční oblast mezi autorskou knihou a objektem pak představují práce autorů z významného internacionálního hnutí Fluxus (Hendriks Bici, George Brecht, Robert Wats ad.), které dnes patří ke klasickým a zakladatelským dílům v oblasti autorské knihy. Specifickým souborem ve sbírce jsou pak práce, jež lze zařadit do zvláštní kategorie knih či katalogů pojatých jako umělecké dílo svého druhu (Christian Boltanski, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Gilbert & George, Andy Warhol, Sol LeWitt ad.).

První vlna nákupů byla uskutečněna z podnětu Pavla Zatloukala a Ladislava Daňka ve spolupráci s externími specialisty Jiřím Valochem a Zdenkem Primusem v letech 1997–2002. K návrhu na založení samostatné sbírky autorské knihy došlo v roce 2003 na základě mimořádné akvizice ručně zpracovaných modlitebních knížek a rovněž díky nákupu dalších mezinárodních akvizic z 2. poloviny 20. století.

Od roku 2004 je kurátorkou podsbírky Gina Renotière, která do sbírky mimo jiné postupně získala světově jedinečnou kolekci berlínského vydavatelství Rainer Verlag (Dieter Roth, A. R. Penck, Emmett Williams, Ann Noël, Endre Tot, Jan Voss, Ben Vautier, Damien Hirst ad.). 

Ve sbírce jsou vedle jedinečných autorských přístupů (Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Milan Knížák, Květa Pacovská, Miloš Šejn ad.) zastoupeny rovněž konceptuální (Petr Babák, Vladimír Havlík, Jiří H. Kocman, Vladimíra Sedláková, Jiří Valoch, Jan Wojnar ad.) či lettristické (Jan K. Čeliš, Jiří Hůla / Josef Volvovič, Ladislav Novák, Václav Vokolek ad.) polohy práce s autorskou knihou. Další linii pak tvoří práce, které se zabývají vztahem mezi hudbou a výtvarným uměním (Milan Grygar, Petr Pokorný). Hraniční oblast mezi autorskou knihou a objektem pak představují práce autorů z významného internacionálního hnutí Fluxus (Hendriks Bici, George Brecht, Robert Wats ad.), které dnes patří ke klasickým a zakladatelským dílům v oblasti autorské knihy. Specifickým souborem ve sbírce jsou pak práce, jež lze zařadit do zvláštní kategorie knih či katalogů pojatých jako umělecké dílo svého druhu (Christian Boltanski, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Gilbert & George, Andy Warhol, Sol LeWitt ad.).

První vlna nákupů byla uskutečněna z podnětu Pavla Zatloukala a Ladislava Daňka ve spolupráci s externími specialisty Jiřím Valochem a Zdenkem Primusem v letech 1997–2002. K návrhu na založení samostatné sbírky autorské knihy došlo v roce 2003 na základě mimořádné akvizice ručně zpracovaných modlitebních knížek a rovněž díky nákupu dalších mezinárodních akvizic z 2. poloviny 20. století.

Od roku 2004 je kurátorkou podsbírky Gina Renotière, která do sbírky mimo jiné postupně získala světově jedinečnou kolekci berlínského vydavatelství Rainer Verlag (Dieter Roth, A. R. Penck, Emmett Williams, Ann Noël, Endre Tot, Jan Voss, Ben Vautier, Damien Hirst ad.). 

Kontakt:

Mgr. Gina Renotière, Ph.D.

 • kurátorka podsbírky autorské knihy
 • renotiere@muo.cz
 • 585 514 221

Mgr. Gina Renotière, Ph.D.

 • kurátorka podsbírky autorské knihy
 • renotiere@muo.cz
 • 585 514 221

Mgr. Marta Perůtková

 • správkyně depozitáře a podsbírek prací na papíře
 • perutkova@muo.cz
 • 585 514 273

Mgr. Marta Perůtková

 • správkyně depozitáře a podsbírek prací na papíře
 • perutkova@muo.cz
 • 585 514 273