architektura

Muzeum umění Olomouc je jednou z mála institucí, která se intenzivně zabývá architekturou a vykazuje v tomto směru sbírkotvornou činnost. Se zhruba 23.000 položek se místní sbírka architektury řadí hned za kolekce Národního technického muzea, Národní galerie a Muzea města Brna. Začala se formovat koncem 70. let minulého století, v souvislosti s výstavní a publikační činností Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, jmenovitě kurátora Pavla Zatloukala a jeho kolegy Vladimíra Šlapety, tehdejšího vedoucího oddělení architektury Národního technického muzea v Praze.

V 80. letech dvacátého století se rychle rozrůstá nový sbírkový fond mapující převáženě architektonickou produkci Moravy a Slezska z let 18501950. Sbírka obsahuje vedle plánové dokumentace vybraných staveb s důrazem na Olomouc a na mnohá další moravská města také výkresy z architektonických soutěží a rozsáhlé pozůstalosti architektů (například Lubomír a Čestmír Šlapetové, Oskar a Elly Oehlerovi, Hubert Aust, Karl Fischer, Jaroslav Kovář st., Jaroslav Kovář ml.).

Od 90. let minulého století se záběr sbírky rozšířil teritoriálně, časově i typologicky (o modely). Ve sbírce nově figurují práce významných zástupců avantgardní architektury (Jan Kotěra, Jaromír Krejcar, Jaroslav Fragner, Vít Obrtel, Bohuslav Fuchs). Přibývá dokumentace architektonické tvorby druhé poloviny 20. století reprezentující produkci státních projektových ústavů i práce výjimečných postav poválečné architektury: Karel Filsak, Alena Šrámková, Věra Machoninová, Karel Hubáček – Otakar Binar – Michal Brix – Petr Vaďura – Václav Králíček (SIAL), Václav Aulický s Janem Fišerem, Jindřich Pulkrábek, Miroslav Řepa, Lumír Lýsek, z regionálních autorů například Václav Capoušek, Tomáš Černoušek, Karel Typovský, Antonín Škamrada, Radim Pluskal, Zdeněk Coufal, Petr Brauner, Otto Schneider, Vít Janků. V užším výběru je zastoupena rovněž produkce současných architektonických ateliérů (Zdeněk Fránek, D.R.N.H., HŠH, Aulík-Fišer architekti, Jan Šépka).

Od 90. let minulého století se záběr sbírky rozšířil teritoriálně, časově i typologicky (o modely). Ve sbírce nově figurují práce významných zástupců avantgardní architektury (Jan Kotěra, Jaromír Krejcar, Jaroslav Fragner, Vít Obrtel, Bohuslav Fuchs). Přibývá dokumentace architektonické tvorby druhé poloviny 20. století reprezentující produkci státních projektových ústavů i práce výjimečných postav poválečné architektury: Karel Filsak, Alena Šrámková, Věra Machoninová, Karel Hubáček – Otakar Binar – Michal Brix – Petr Vaďura – Václav Králíček (SIAL), Václav Aulický s Janem Fišerem, Jindřich Pulkrábek, Miroslav Řepa, Lumír Lýsek, z regionálních autorů například Václav Capoušek, Tomáš Černoušek, Karel Typovský, Antonín Škamrada, Radim Pluskal, Zdeněk Coufal, Petr Brauner, Otto Schneider, Vít Janků. V užším výběru je zastoupena rovněž produkce současných architektonických ateliérů (Zdeněk Fránek, D.R.N.H., HŠH, Aulík-Fišer architekti, Jan Šépka).

Zahraniční tvorbu reprezentují například práce Magdaleny Jetelové, architektonická kresba Jana Kaplického The Kent house, žádanou položkou na středoevropských výstavách jsoupůvodní modely a dokumentace vizionářských projektů HeliopolisAkustikon slovenské skupiny VAL – Alexe Mlynárčika, Viery Meckové a Ľudovíta Kupkoviče. Modelem televizního vysílače a horského hotelu Ještěd Karla Hubáčka a jeho liberecké skupiny Sial končí reprezentativní řada nově zhotovených modelů zásadních staveb české (a moravské) architektury.

Architektonickou sbírku dlouhodobě vedl prof. Pavel Zatloukal, emeritní ředitel Muzea umění Olomouc. V pozici kurátorů sbírky se vystřídali Helena Ryšlinková (Musilová), Jakub Potůček, Martina Mertová, Klára Jeništová.

Mezi zásadní výstavní projekty v minulosti patřily výstavy věnované tvorbě sourozenců Šlapetových (2003), manželské dvojice Elly a Oskara Oehlerových, Slavné vily Olomouckého kraje, Tomáš Černoušek: In Memoriam, multimediální výstava Magdaleny Jetelové, nebo reprezentativní výstava liberecké skupiny Sial.

V posledních letech jsme na položkách ze sbírky architektury postavili například tyto výstavy: Příběh paneláku, Palác Muzea umění v Olomouci,Bydlet spolu/ České kolektivní domy, Architekt Petr Brauner, O městě, krajině, umění/ Olomouc 1919-1989, Byli jsme světoví! Expo Brusel, Montreal, Ósaka/ z archivu architekta Miroslava Řepy, Pohnutá historie/ Elektrárna a vila v Háji u Mohelnice. Výběrovou sbírkovou výstavou se sumarizujícím katalogem Architektura v procesu jsme připravili pro rok 2023.

Živá architektura provází projekt SEFO, na němž Muzeum pracuje, a jehož cíle naplňuje od roku 2009. Doplnily jej výstavy Středoevropské forum Olomouc | Architektonická studie a Architektura je atentátem na dobrý vkus! | Středoevropské forum Olomouc V. Tématický doprovodný program refelektující současnou architekturu, urbanismus a architektonický diskurs rámuje dokumentovaný formát MUO architektura (cykly Divadlo architektury a Re-vize).


OKRUHY SBÍRKY A VYBRANÁ DÍLA

Architektonická sbírka Muzea umění zahrnuje urbanistické studie, plánovou dokumentaci staveb a modely od 19. století po současnost. Její provenience je z velké části moravská, ale nezanedbatelná část souboru hranice Moravy překračuje. Velmi dobře je ve sbírce zastoupena architektonická produkce vztahující se k Olomouci 19. a první poloviny 20. století.

Podobu dnešní Olomouce a její urbanistický vývoj po roce 1900 výrazně ovlivnil vídeňský architekt Camillo Sitte (1843-1903). Jeho regulační plán z roku 1894 navázal na pozvolný rozvoj města, jež se začalo vymaňovat z hradebního sevření. Přední teoretik urbanismu tehdy pro západní část Olomouce navrhl po vzoru Vídně nebo Brna velkoměstskou okružní třídu, na niž měla navázat pestrá zástavba činžovních domů obemykajících rozmanitě tvarovaná veřejná prostranství. Smyčka tramvají obtáčela město na samé hraně městských parků. Architekt do olomouckého plánu vepsal své přesvědčení o svobodném formování města, podmíněném však organickým propojením nové zástavby se starou. 

Architektonická sbírka Muzea umění zahrnuje urbanistické studie, plánovou dokumentaci staveb a modely od 19. století po současnost. Její provenience je z velké části moravská, ale nezanedbatelná část souboru hranice Moravy překračuje. Velmi dobře je ve sbírce zastoupena architektonická produkce vztahující se k Olomouci 19. a první poloviny 20. století.

Podobu dnešní Olomouce a její urbanistický vývoj po roce 1900 výrazně ovlivnil vídeňský architekt Camillo Sitte (1843-1903). Jeho regulační plán z roku 1894 navázal na pozvolný rozvoj města, jež se začalo vymaňovat z hradebního sevření. Přední teoretik urbanismu tehdy pro západní část Olomouce navrhl po vzoru Vídně nebo Brna velkoměstskou okružní třídu, na niž měla navázat pestrá zástavba činžovních domů obemykajících rozmanitě tvarovaná veřejná prostranství. Smyčka tramvají obtáčela město na samé hraně městských parků. Architekt do olomouckého plánu vepsal své přesvědčení o svobodném formování města, podmíněném však organickým propojením nové zástavby se starou. 

Plán královského hlavního města Olomouce. Rozšíření města podle projektu Camilla Sitteho, 1895, barevná litografie, papír, korekce akvarelem, 690×990 mm, značeno: „Plan der königl. Haupstadt Olmütz. Die Stadterweiterung nach der Enwurfe des Architekten Camillo Sitte, k. k. Regierungsrath in Wien/ Stadtbauamt 1895/ Verlag v. Ed. Hölzel/ Lith. und Druck v. O. Weigel in Wien

Plán královského hlavního města Olomouce. Rozšíření města podle projektu Camilla Sitteho, 1895, barevná litografie, papír, korekce akvarelem, 690×990 mm, značeno: „Plan der königl. Haupstadt Olmütz. Die Stadterweiterung nach der Enwurfe des Architekten Camillo Sitte, k. k. Regierungsrath in Wien/ Stadtbauamt 1895/ Verlag v. Ed. Hölzel/ Lith. und Druck v. O. Weigel in Wien

Plán královského hlavního města Olomouce. Rozšíření města podle projektu Camilla Sitteho, 1895, barevná litografie, papír, korekce akvarelem, 690×990 mm, značeno: „Plan der königl. Haupstadt Olmütz. Die Stadterweiterung nach der Enwurfe des Architekten Camillo Sitte, k. k. Regierungsrath in Wien/ Stadtbauamt 1895/ Verlag v. Ed. Hölzel/ Lith. und Druck v. O. Weigel in Wien

Plán královského hlavního města Olomouce. Rozšíření města podle projektu Camilla Sitteho, 1895, barevná litografie, papír, korekce akvarelem, 690×990 mm, značeno: „Plan der königl. Haupstadt Olmütz. Die Stadterweiterung nach der Enwurfe des Architekten Camillo Sitte, k. k. Regierungsrath in Wien/ Stadtbauamt 1895/ Verlag v. Ed. Hölzel/ Lith. und Druck v. O. Weigel in Wien

Kontakt

Mgr. Martina Mertová

 • kurátorka podsbírky architektury
 • mertova@muo.cz
 • 585 514 212, 777 576 087

Mgr. Martina Mertová

 • kurátorka podsbírky architektury
 • mertova@muo.cz
 • 585 514 212, 777 576 087

Mgr. Klára Jeništová

 • kurátorka podsbírek architektury a užitého umění
 • jenistova@muo.cz
 • 585 514 209, 702 279 525

Mgr. Klára Jeništová

 • kurátorka podsbírek architektury a užitého umění
 • jenistova@muo.cz
 • 585 514 209, 702 279 525

Mgr. Marta Perůtková

 • správkyně depozitáře a podsbírek prací na papíře
 • perutkova@muo.cz
 • 585 514 273

Mgr. Marta Perůtková

 • správkyně depozitáře a podsbírek prací na papíře
 • perutkova@muo.cz
 • 585 514 273