Sbírka mincí a medailí

Kolekce mincí a medailí uložená v kroměřížském arcibiskupském zámku obsahuje celkem 10 385 položek. Souboru dominují zlaté a stříbrné ražby, jejichž vydavateli byly v naprosté většině duchovní osoby – papežové, arcibiskupové, biskupové, opati, duchovní řády atd. Specifickou skupinu tvoří drobné kovové upomínky různých poutních lokalit v celkovém počtu 660 kusů.

Časové rozpětí sbírkových předmětů sahá od raného středověku po první desetiletí 20. století. Počátky sbírky spadají do poloviny 19. století, kdy olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu vyčlenil dostatečné finanční prostředky na nákup vybraných mincí a medailí a také stanovil jasnou akviziční politiku. Mezi nejhodnotnější patří mince a medaile různých evropských arcibiskupství a biskupství, které také tvoří největší část sbírky (zhruba 4500 kusů).

Zásadní význam pro české prostředí pak má soubor 1207 položek z oddělení ražeb olomouckých biskupů, který poskytuje takřka kompletní přehled mincovnictví těchto moravských duchovních knížat.

Kolekce mincí a medailí uložená v kroměřížském arcibiskupském zámku obsahuje celkem 10 385 položek. Souboru dominují zlaté a stříbrné ražby, jejichž vydavateli byly v naprosté většině duchovní osoby – papežové, arcibiskupové, biskupové, opati, duchovní řády atd. Specifickou skupinu tvoří drobné kovové upomínky různých poutních lokalit v celkovém počtu 660 kusů.

Časové rozpětí sbírkových předmětů sahá od raného středověku po první desetiletí 20. století. Počátky sbírky spadají do poloviny 19. století, kdy olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu vyčlenil dostatečné finanční prostředky na nákup vybraných mincí a medailí a také stanovil jasnou akviziční politiku. Mezi nejhodnotnější patří mince a medaile různých evropských arcibiskupství a biskupství, které také tvoří největší část sbírky (zhruba 4500 kusů).

Zásadní význam pro české prostředí pak má soubor 1207 položek z oddělení ražeb olomouckých biskupů, který poskytuje takřka kompletní přehled mincovnictví těchto moravských duchovních knížat.

Kontakt:

Mgr. Miroslav Myšák, Ph.D.

  • kurátor a správce sbírky mincí a medailí
  • mysak@muo.cz
  • tel.: 573 331 772

Mgr. Miroslav Myšák, Ph.D.

  • kurátor a správce sbírky mincí a medailí
  • mysak@muo.cz
  • tel.: 573 331 772