Hudební sbírka

Kroměřížská hudební sbírka zahrnuje hudebniny, které se postupně nashromáždily v průběhu 17. až 19. století v zámecké rezidenci a na kůrech kroměřížských kostelů (sv. Mořice, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jana Křtitele s přilehlou piaristickou kolejí). Nejstarší část sbírky postupně vznikala z umělecké a mecenášské podpory biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna pro potřeby dvorské kapely a bohoslužebné účely kostela sv. Mořice. 

Dvorní skladatel a trubač Pavel Josef Vejvanovský pořizoval opisy skladeb svých současníků vídeňsko-salcburského okruhu a také sám pilně komponoval. Nejvíce hudebnin se dochovalo z doby episkopátu arcibiskupa Colloreda (symfonický a komorní repertoár, skladby pro cembalo, kompozice pro smyčcové a dechové nástroje). 

Pozoruhodnou část zámecké sbírky tvoří torzo hudebnin z vlastnictví arcivévody Rudolfa Jana, žáka v kompozici a klavíru Ludwiga van Beethovena. Ve třicátých letech 20. století byla zámecká sbírka rozšířena o hudebniny kroměřížských kostelů. Celá hudební kolekce byla poprvé katalogizována zámeckým archivářem Antonínem Breitenbacherem. Odborně byla sbírka zpracovaná především muzikologem Jiřím Sehnalem.

Dvorní skladatel a trubač Pavel Josef Vejvanovský pořizoval opisy skladeb svých současníků vídeňsko-salcburského okruhu a také sám pilně komponoval. Nejvíce hudebnin se dochovalo z doby episkopátu arcibiskupa Colloreda (symfonický a komorní repertoár, skladby pro cembalo, kompozice pro smyčcové a dechové nástroje). 

Pozoruhodnou část zámecké sbírky tvoří torzo hudebnin z vlastnictví arcivévody Rudolfa Jana, žáka v kompozici a klavíru Ludwiga van Beethovena. Ve třicátých letech 20. století byla zámecká sbírka rozšířena o hudebniny kroměřížských kostelů. Celá hudební kolekce byla poprvé katalogizována zámeckým archivářem Antonínem Breitenbacherem. Odborně byla sbírka zpracovaná především muzikologem Jiřím Sehnalem.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D.

  • kurátorka a správkyně hudebního archivu AMK | kurátorka knihoven AMK | kurátorka Kabinetu hudby AMK
  • fajtlova@muo.cz
  • 573 332 037

Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D.

  • kurátorka a správkyně hudebního archivu AMK | kurátorka knihoven AMK | kurátorka Kabinetu hudby AMK
  • fajtlova@muo.cz
  • 573 332 037