Kresby starých mistrů

Pouhými 67 zachovanými listy s kresbami představuje sbírka staré kresby početně nejmenší soubor ze všech sbírkových fondů kroměřížského zámku. Díky však své definitivní uzavřenosti, historické a majetkové kontinuitě a výtvarné kvalitě je pokládána za výjimečný soubor zcela rovnocenný obrazové kolekci. Do dnešních dnů se zachoval jen fragment někdejší bohaté sbírky.

První přírůstky se pojí se jménem biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1664–1695), který v roce 1673 nakoupil umělecká díla od bratrů Franze a Bernarda von Imstenraed, obchodníků s uměním z Kolína nad Rýnem. V položkách Nákupního seznamu se kromě několika volných kreseb objevuje také šest alb s pracemi italských malířů. Část imstenraedovského obrazového kabinetu pocházela ze sbírek popraveného anglického krále Karla I. (1625–1649) a hraběte Thomase Howarda z Arundelu (1585–1646). Zcela převažuje italská kresba z 16. a první poloviny 17. století. V kroměřížské kolekci se můžeme setkat téměř se všemi tehdejšími důležitými centry italského výtvarného dění: Florencií, Bolognou, Sienou, Milánem, Janovem, Římem či Benátkami.

Nedílnou součástí sbírky je soubor dobových kopií. Značnou hodnotu vykazují zejména kopie dnes již zničených malířských děl (např. tři listy s detaily výzdoby římského Palazzo Milesi od Polidora da Caravaggio). Severská, zaalpská kresba tvoří z celkového rozsahu sbírky přibližně desetinu. Z hlediska tematického se jedná výlučně o figurální motivy, z hlediska pracovního postupu jsou zastoupeny všechny typy kresby – od zběžných náčrtků (pensiero, primo pensiero) a studií (studio, schizzo) až po definitivní kresbu (disegno). Papír, na němž jsou kresby realizovány, nese často vodoznak, který nám pomáhá díla zařadit jak časově, tak provenienčně.

První přírůstky se pojí se jménem biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1664–1695), který v roce 1673 nakoupil umělecká díla od bratrů Franze a Bernarda von Imstenraed, obchodníků s uměním z Kolína nad Rýnem. V položkách Nákupního seznamu se kromě několika volných kreseb objevuje také šest alb s pracemi italských malířů. Část imstenraedovského obrazového kabinetu pocházela ze sbírek popraveného anglického krále Karla I. (1625–1649) a hraběte Thomase Howarda z Arundelu (1585–1646). Zcela převažuje italská kresba z 16. a první poloviny 17. století. V kroměřížské kolekci se můžeme setkat téměř se všemi tehdejšími důležitými centry italského výtvarného dění: Florencií, Bolognou, Sienou, Milánem, Janovem, Římem či Benátkami.

Nedílnou součástí sbírky je soubor dobových kopií. Značnou hodnotu vykazují zejména kopie dnes již zničených malířských děl (např. tři listy s detaily výzdoby římského Palazzo Milesi od Polidora da Caravaggio). Severská, zaalpská kresba tvoří z celkového rozsahu sbírky přibližně desetinu. Z hlediska tematického se jedná výlučně o figurální motivy, z hlediska pracovního postupu jsou zastoupeny všechny typy kresby – od zběžných náčrtků (pensiero, primo pensiero) a studií (studio, schizzo) až po definitivní kresbu (disegno). Papír, na němž jsou kresby realizovány, nese často vodoznak, který nám pomáhá díla zařadit jak časově, tak provenienčně.

Kontakt:

MgA. Jiří Miláček

  • správce depozitáře AMK
  • milacek@muo.cz
  • tel.:  573 334 327

MgA. Jiří Miláček

  • správce depozitáře AMK
  • milacek@muo.cz
  • tel.:  573 334 327