Fotografie

Podsbírku fotografie tvoří bezmála osm tisíc kusů exponátů. Sbírkový materiál dokumentuje převážně fotografickou tvorbu z oblasti české provenience v období 20. století. Sbírka vznikla v roce 1966. Za prvních dvanáct let existence sbírky se podařilo shromáždit kvalitní soubor bezmála osmdesáti fotografií, zahrnující jak klasiky avantgardní fotografie Miroslava Háka, Miloslava Stibora, Jana Svobodu či Václava Chocholu, tak i soudobé progresivní autory, např. Jana Saudka.

Po roce 1978 nastal ve sbírce desetiletý útlum. Akviziční činnost se obnovila počátkem devadesátých let 20. století, kdy byla z podnětu bývalého ředitele muzea Pavla Zatloukala vytvořena rozsáhlá kolekce z děl autorů olomoucké skupiny DOFO Ivo Přečka, Ruperta Kytky, Jana Hajna, Antonína Gribovského, Jaromíra Kohoutka, Zdeňka Matlochy, Vojtěcha Sapary a Jaroslava Vávry.

V souvislosti s přípravou výstavního projektu Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989 se v letech 1997-1998 začal v profilu sbírky vytvářet soubor domácí fotografické produkce v časovém průřezu od šedesátých do konce osmdesátých let dvacátého století. Sběr materiálu, který pro muzeum realizovali Jiří Valoch a Ladislav Daněk, byl zaměřen především na konceptuálně pojatou fotografii (Dalibor Chatrný, Stanislav Zippe ad.) a také na dlouho opomíjenou fotografickou dokumentaci akcí a happeningů (Milan Knížák, Ivan Kafka, Petr Štembera, Olaf Hanel, Zorka Ságlová, Karl Miler ad.). Vznikla dnes naprosto unikátní kolekce, která je v kontextu ostatních fotografických sbírek v České republice zcela výjimečná a příležitostně se stále rozšiřuje.

Koncem devadesátých let se stala kurátorkou sbírky Helena Musilová. Velké množství přírůstků se jí podařilo uskutečnit z výstavní přehlídky Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, kterou připravila společně s Tomášem Pospěchem v roce 2002.

Od začátku roku 2007, od kdy je kurátorkou podsbírky Štěpánka Bieleszová, se sběr materiálu zaměřil i na klasiky české meziválečné fotografie, jejichž práce zatím ve sbírce chyběly. Díky spolupráci s teoretičkou fotografie Annou Fárovou se podařilo získat například díla Františka Drtikola, Jaromíra Funka, Jaroslava Rösslera, Eugena Wiškovského, Josefa Sudka. Bieleszová také začala, v souvislosti s činností Galerie Café Amadeus a ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, vytvářet kolekci současné fotografie (Arkadiusz Gola, Svatopluk Klesnil, Michaela Spurná, Karel Kita, Lenka Bláhová, Jitka Horázná, Lena Jakubčáková, Jaroslav Kocián ad.). Rozšířil se také geografický záběr sbírky, a to směrem do střední Evropy. Ve sbírce se tak v posledních letech objevily fotografie maďarských autorů (Endre Tot, Geza Pernecky, Sándor Pinczehelyi ad.), polských (Józef Robakowski, Andrzej Lachowicz, Jerzy Lewczynski, Ryszard Wasko, Jolanta Marcolla ad.) či slovenských (Vladimír Havrilla, Robert Cyprich, Ján Budaj ad.).

Dnes je sbírka klasifikována jako třetí největší sbírkový fond toho druhu na území České republiky.

Po roce 1978 nastal ve sbírce desetiletý útlum. Akviziční činnost se obnovila počátkem devadesátých let 20. století, kdy byla z podnětu bývalého ředitele muzea Pavla Zatloukala vytvořena rozsáhlá kolekce z děl autorů olomoucké skupiny DOFO Ivo Přečka, Ruperta Kytky, Jana Hajna, Antonína Gribovského, Jaromíra Kohoutka, Zdeňka Matlochy, Vojtěcha Sapary a Jaroslava Vávry.

V souvislosti s přípravou výstavního projektu Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989 se v letech 1997-1998 začal v profilu sbírky vytvářet soubor domácí fotografické produkce v časovém průřezu od šedesátých do konce osmdesátých let dvacátého století. Sběr materiálu, který pro muzeum realizovali Jiří Valoch a Ladislav Daněk, byl zaměřen především na konceptuálně pojatou fotografii (Dalibor Chatrný, Stanislav Zippe ad.) a také na dlouho opomíjenou fotografickou dokumentaci akcí a happeningů (Milan Knížák, Ivan Kafka, Petr Štembera, Olaf Hanel, Zorka Ságlová, Karl Miler ad.). Vznikla dnes naprosto unikátní kolekce, která je v kontextu ostatních fotografických sbírek v České republice zcela výjimečná a příležitostně se stále rozšiřuje.

Koncem devadesátých let se stala kurátorkou sbírky Helena Musilová. Velké množství přírůstků se jí podařilo uskutečnit z výstavní přehlídky Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, kterou připravila společně s Tomášem Pospěchem v roce 2002.

Od začátku roku 2007, od kdy je kurátorkou podsbírky Štěpánka Bieleszová, se sběr materiálu zaměřil i na klasiky české meziválečné fotografie, jejichž práce zatím ve sbírce chyběly. Díky spolupráci s teoretičkou fotografie Annou Fárovou se podařilo získat například díla Františka Drtikola, Jaromíra Funka, Jaroslava Rösslera, Eugena Wiškovského, Josefa Sudka. Bieleszová také začala, v souvislosti s činností Galerie Café Amadeus a ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, vytvářet kolekci současné fotografie (Arkadiusz Gola, Svatopluk Klesnil, Michaela Spurná, Karel Kita, Lenka Bláhová, Jitka Horázná, Lena Jakubčáková, Jaroslav Kocián ad.). Rozšířil se také geografický záběr sbírky, a to směrem do střední Evropy. Ve sbírce se tak v posledních letech objevily fotografie maďarských autorů (Endre Tot, Geza Pernecky, Sándor Pinczehelyi ad.), polských (Józef Robakowski, Andrzej Lachowicz, Jerzy Lewczynski, Ryszard Wasko, Jolanta Marcolla ad.) či slovenských (Vladimír Havrilla, Robert Cyprich, Ján Budaj ad.).

Dnes je sbírka klasifikována jako třetí největší sbírkový fond toho druhu na území České republiky.


OKRUHY SBÍRKY

V rámci sbírky podařilo vytvořit malou, ale reprezentativní kolekci dokumentární a reportážní fotografie. První snímky, které navíc kategorii dokumentárního žánru rozšiřují směrem ke konceptuálnímu umění a bývají charakterizovány jako příklady tzv. nového dokumentu, daroval muzeu v roce 2002 fotograf a teoretik Vladimír Birgus (*1954; cyklus Cosi nevyslovitelného).

V roce 2007 se v Muzeu umění konala velká retrospektivní přehlídka celoživotního díla Jindřicha Štreita (*1946), jednoho z nejvýznamnějších představitelů tzv. subjektivního dokumentu. Autor bezprostředně po výstavě daroval do sbírky bezmála dvě desítky fotografií z cyklu Vesnice je svět. Snímcích z osmdesátých a devadesátých let minulého století barvitě dokumentují každodenní rituály a vesnické událost v oblasti bývalých Sudet. Metodu velmi osobně angažovaného dokumentu použila v roce 1983 také Milena Valušková. Jako dokumentátorka památkového ústavu zachytila laskavým pohledem ghetto starých žen v jedné moravské vesnici (cyklus Štěpánov, 1983).

V roce 2011 se podařilo pro podsbírku získat soubor více než sta fotografií od domácích fotografů, kteří významně obohatili žánr dokumentární a reportážní fotografie. Byli to např. Miroslav Hucek (1934–2013), autor generačně i názorově spřízněný s filmovými tvůrci tzv. nové vlny, Jaroslav Kučera (*1946), fotograf, kterému se podařilo v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století velmi lapidárně zachytit neutěšené období normalizace v bývalém socialistickém Československu. Dokument o marasmu doby a devastaci lidských osudů v časech reálného socialismu představuje v podsbírce např. soubor Dobrý člověk ještě žije? Jaromíra Palase (*1945), který vznikal od sedmdesátých let minulého století s malými přestávkami zhruba třicet let. Jan Jindra (*1962) vytvořil dvakrát za sebou (v letech 1982 a 1984) soubor z průběhu silvestrovských oslav v pražském hotelu Jalta (cyklus Silvestry v hotelu Jalta, 1982–1984). Sociálně kritickou tvorbu Václava Podestáta (*1960) dokládají v podsbírce fotografie cyklu Lidé. Humanistický dokument pak práce Dany Kyndrové (*1955) z cyklu Podkarpatská Rus , 1991). Do oblasti dokumentární fotografie zasáhl i Miroslav Myška (*1946), všestranně orientovaný autor, jehož tvorba zahrnuje vedle fotografie aktu či krajiny i reportážní snímky. Myška v letech 1996–1999 vytvořil fotografický cyklus z prostředí českých vesnic v rumunském Banátu a v letech 2001–2002 ojedinělou reportáž ze setkání evropských cikánů v Camargue ve Francii.

Nejmladší generaci dokumentaristů zastupují ve sbírce například práce Evžena Sobka (*1967; Live in Blue, 2010), Jiřího Křenka (*1974, Hypermarkety, 2000) nebo Svatopluka Klesnila (*1977, Chvíle šampionu, 2009).

Kontakt:

Doc. Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

 • kurátorka podsbírky fotografie
 • bieleszova@muo.cz
 • 585 514 265

Doc. Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

 • kurátorka podsbírky fotografie
 • bieleszova@muo.cz
 • 585 514 265

Mgr. Marta Perůtková

 • správkyně depozitáře a podsbírek prací na papíře
 • perutkova@muo.cz
 • 585 514 273

Mgr. Marta Perůtková

 • správkyně depozitáře a podsbírek prací na papíře
 • perutkova@muo.cz
 • 585 514 273