Ochrana oznamovatelů

WHISTLEBLOWING

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, byly v Muzeu umění Olomouc určeny příslušné osoby k přijetí oznámení, posouzení důvodnosti oznámení, vedení agendy evidence a prošetření, kterými jsou:
– Bc. Lucie Mazáčová, vedoucí referátu sekretariátu ředitele | asistentka ředitele
– Ing. Jana Kovaříková, projektová manažerka

Oznámení je možno učinit:

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti – bližší informace na webových stránkách ministerstva: oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/