Výstavy sefo

STÁLÁ EXPOZICE

Olomouc ve střední Evropě a střední Evropa v Olomouci

Současná stálá expozice Muzea moderního umění nese název Století relativity. Postihuje užší středoevropský region především ve druhé polovině 20. století. Opírá se přitom o zásadní tendence a klíčové autory, prostřednictvím jejichž díla vytváří plastickou síť kulturního života regionu. Ústředním motivem připravované expozice pro novou budovu SEFO je pak hledání a prověřování identity střední Evropy.

Někteří autoři charakterizují evropské 20. století jako „krizové“ – obracejí se tak především k historické zkušenosti (holocaust, totalitní režimy), ale toto napětí lze vnímat také geograficky. Středoevropský prostor je totiž na pomezí identity Západu a Východu a lze jej chápat jako periferii obou center, což na druhou stranu přináší vlastnosti, které jej činí paradoxně stálým.

Střední Evropu chápeme jako geografickou oblast původní habsburské monarchie – její historický kontext představuje jisté časové a kulturní ukotvení. Budovu Fóra i budoucí stálou expozici proto chápeme jako jisté centrum či svorník. Odtud plyne kombinace velkých a malých dějin, regionu a globálního kontextu, k jejichž prohloubení navíc využíváme systém základních polarit.

Současná stálá expozice Muzea moderního umění nese název Století relativity. Postihuje užší středoevropský region především ve druhé polovině 20. století. Opírá se přitom o zásadní tendence a klíčové autory, prostřednictvím jejichž díla vytváří plastickou síť kulturního života regionu. Ústředním motivem připravované expozice pro novou budovu SEFO je pak hledání a prověřování identity střední Evropy.

Někteří autoři charakterizují evropské 20. století jako „krizové“ – obracejí se tak především k historické zkušenosti (holocaust, totalitní režimy), ale toto napětí lze vnímat také geograficky. Středoevropský prostor je totiž na pomezí identity Západu a Východu a lze jej chápat jako periferii obou center, což na druhou stranu přináší vlastnosti, které jej činí paradoxně stálým.

Střední Evropu chápeme jako geografickou oblast původní habsburské monarchie – její historický kontext představuje jisté časové a kulturní ukotvení. Budovu Fóra i budoucí stálou expozici proto chápeme jako jisté centrum či svorník. Odtud plyne kombinace velkých a malých dějin, regionu a globálního kontextu, k jejichž prohloubení navíc využíváme systém základních polarit.

Fotografie stálé expozice Století relativity
Fotografie stálé expozice Století relativity

Sledujeme přitom trojici úrovní. První je reprezentativní – představuje velká díla ze sbírek instituce, resp. dlouhodobé zápůjčky demonstrující „globální“ charakter regionu (Victor Vasarely, Magdalena Abakanowicz, Václav Cigler, Jozef Jankovič, Tadeusz Kantor, Jerzy Kujawsky, László Fehér, Dóra Maurer ad.). Příkladem toho jsou také tematické či stylové okruhy (Devětsil, MA, krakovská neo-avantgarda ad.), žánry a konkrétní sbírkové fondy (autorská kniha apod.). Druhá úroveň je kontextuální – předpokládá podrobnější zájem o dějiny, politické a sociální konotace, tematizuje konkrétní krizové momenty. A třetí je komplexní – na této úrovni by již návštěvník měl sám být schopen identitu regionu (re)konstruovat. Zatímco první úroveň se soustředí na umělecká díla, na vztah k originálu, estetický prožitek a hodnocení, druhá je spíše kulturně-historická. Třetí úroveň předpokládá intenzivní zájem o obojí a schopnost mezi nimi rozlišovat.

Krátkodobé výstavy

Přestože nová budova Středoevropského fóra ještě nestojí, Muzeum umění Olomouc již uspořádalo celou řadu výstav, které dokládají jeho dlouhodobý zájem o výtvarnou kulturu střední Evropy a její mapování. V dramaturgické sérii výstav k projektu SEFO jsme představili jak výrazné a světoznámé osobnosti, tak oblasti a témata, která dosud unikala odborné pozornosti.

Výběr z výstav SEFO:

2023

Objem duše. Sochařská sbírka Muzea umění Olomouc;
Flashback: Hermit 1992–1999

2022

Domov a svět
BOSCH+BOSCH GROUP

2021

Trienále SEFO 2021; Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku

2020

Post.Print; Fotoblok

2019

Pécsi Műhely a akční fotografie; Václav Cigler: Kresby; Sousedé v knize. Česká a německá knižní kultura 1. poloviny 20. století; Victor Vasarely. TER-F2

2018

Rozlomená doba; Abstrakce.PL

2017

Adolf Hölzel. Kresby; Fascinace skutečností. Hyperrealismus v české malbě; Jozef Jankovič. Plynutí času; Monogramista T.D. | FragmenT.D

2016

Uhlem, štětcem, skalpelem… Sbírka kresby Muzea umění Olomouc; Šumění andělských křídel. Anděl v evropském výtvarném umění

2015

Victor Vasarely. Nová akvizice I a II; Aenigma; Alfred Lenica. Barva – gesto – podvědomí; Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se; Dohnat a předehnat. Československý a polský design 60. let 20. století

2014

Ludmila Padrtová. První dáma české abstrakce; Nakladatel Reiner Pretzell. Tvůrce a experimentátor; Ivan Theimer. Via Lucis; Karel Malich. Vnitřní světlo

2013

Jan Švankmajer. Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou; Magdalena Jetelová. (Des)orientation. Projekty z let 1982–2013; Svět před katastrofou. Krakovští Židé mezi světovými válkami; Andrzej Pawlowski. Genesis / Kineformy; Centrální přitažlivost. Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha

2012

Architektura je atentátem na dobrý vkus! Středoevropské forum Olomouc V; Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc; František Skála. Muzeum; Josip Plečnik. Kostely; Od Tiziana po Warhola

2011

Magdalena Abakanowicz. Život a dílo, Pro tentokrát nesedat. Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc; Středoevropské forum Olomouc IV. Slovensko; Dalibor Chatrný. Tak, teď, tu; Spojeni křížem. Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga

2010

Milan Kunc. Amor a Psyche; Středoevropské forum Olomouc III. Maďarsko; Zdeněk Sýkora. Barva a prostor

2009

Středoevropské forum Olomouc 2009; Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc; Středoevropské forum Olomouc. Architektonická studie

2008

Vzplanutí. Expresionistické tendence ve střední Evropě 1903–1936; Nechci v kleci! České a slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc

2007

Victor Vasarely. Ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi