Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě

21 09 2018 - 27 01 2019
Muzeum moderního umění

Rok 1918 přinesl zásadní zlom v uspořádání oblasti, příležitostně nazývané „střední Evropa“. Rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918 a vznik nových státních útvarů se podstatně dotkl vnějšího i vnitřního života jeho obyvatel a odrazil se také ve výtvarném umění: ovlivnil komunikaci umělců, zasáhl do jejich lidských a politických postojů, podílel se na proměně námětů a zrodu nových formálních přístupů.

Výstava Rozlomená doba se zaměří na zdroje a projevy této dramatické proměny v období zahrnujícím závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států. Přihlédne k dění v Berlíně, kde mnoho umělců nalezlo výstavní a publikační možnosti, a v Paříži, která pro ně stále zůstávala „městem světla“ a v níž mnozí autoři delší dobu žili nebo z jejích podnětů čerpali inspiraci. Uvnitř proměňujícího se společenského dění v Rakousku-Uhersku a následně v Československu, Maďarsku, Rakousku, Polsku a Jugoslávii se rozestřela hustá síť kontaktů, vytvářená samotnými umělci. Propojovala jednotlivá ohniska moderního umění, jako byla Vídeň, Budapešť, Praha, Krakov, Košice, Lublaň, Záhřeb, Bělehrad, Lvov, Bukurešť, Novi Sad. Spolupráce se uskutečňovala prostřednictvím putovních výstav, nejrůznějších časopisů,

Zrod soudobého Středoevropana zasáhl jeho tři hlavní mohutnosti, vycházející z odkazu filosofické reflexe novověku – vztah k tělu, duši a duchu, jež v rozpětí dvaceti let prošly zřetelnou proměnou. Každá z nich se výrazně promítala v uměleckých dílech, díky nimž lze zpětně usuzovat na způsob, jak vnímal autor sám sebe, a rozpoznat, kde nacházel své jistoty a kde naopak prohluboval své pochybnosti, co mu bylo blízké a s čím se konfrontoval. Umělecká díla se tak stala mnohovýznamovými průsečíky, na něž se nemuselo pohlížet jen z úhlu jejich stylové či směrové příslušnosti nebo jejich významu ve vývoji umění.Jádrem výstavy bude sledování proměny lidské individuality, do níž prudce zasáhla první světová válka. Na počátku stál vyhraněný jedinec, zpochybňující hranice svého světa, na konci se objevila umělá bytost, jejímž cílem bylo přeživšího člověka nahradit a vytlačit. Ostré protiklady vymezují rámec období 1908–1928 a vytvářejí dynamické pole pro nejrůznější umělecké, výrazně odstupňované přístupy, jimiž pronikají bez ohledu na směry, skupiny, hnutí či styly. Ovlivňovaly každodenní život člověka, který se zprvu propadal do svého bezedného nitra, kdežto později se obával typizovaného standardu, který z něj udělal pouze mechanizovanou loutku. bohaté vzájemné korespondence, cest jednotlivých autorů a někdy jejich nucené emigrace do zahraničí.

Muzeum umění Olomouc, Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galerie města Bratislavy a Janus Pannonius Muzeum Pécs v projektu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě mapují podmínky a specifika vedoucí ke vzniku moderního umění v jednotlivých nástupnických zemích Rakouska-Uherska. Hlavní pobídkou vzniku projektu bylo vědomí stále trvající izolovanosti vlastních dějin umění od středoevropského kontextu a bytostná potřeba poznat kulturní dějiny v jednotlivých státech středoevropského teritoria jako základní podmínky hlubšího porozumění dějinám vlastním. Výstava Rozlomená doba bude v letech 2018 – 2020 představena v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Její součástí bude objevná monografická publikace mezinárodního kolektivu historiků umění ve čtyřech jazykových mutacích mapující v středoevropském kontextu období mezi léty 1908–1928. Nakladatelem knihy bude, ve spolupráci se zúčastněnými institucemi, Arbor vitae societas.

Slavnostní koncert bude řídit dirigent světového jména – Krzysztof Penderecki

Výstavu Rozlomená doba zahájí koncert krakovské filharmonie pod taktovkou jednoho z nejvýraznějších představitelů hudební avantgardy druhé poloviny 20. století, kterým je polský skladatel a dirigent Krzysztof Penderecki. Ředitel MUO Michal Soukup jednal s ředitelem krakovské filharmonie Bogdanem Toszou a sbormistryní Teresou Majka-Pacanek o podmínkách vystoupení, které se bude konat v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné. „Jsou to nádherné prostory,“ uvedla Majka-Pacanek. „Pan Pendercki bude nadšený,“ doplnila na adresu světoznámého dirigenta, pro něhož bude vystoupení svým způsobem oslavou letošních pětaosmdesátin. Tento koncert zároveň zahájí Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci. 

VÝSTAVA
Hlavní pořadatel: Muzeum umění Olomouc
Autor koncepce: Karel Srp, Lenka Bydžovská (Česká republika)
Spolupráce: Zsófia Kiss-Szemán (Slovensko), Monika Rydiger (Polsko), Éva Forgács (Maďarsko), György Várkonyi (Maďarsko), Steffen Eigl (Německo)
Koordinace projektu: Šárka Belšíková, Anežka Šimková
Spolupořadatelé: Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galéria mesta Bratislavy, Janus Pannonius Múzeum Pécs
Záštita: Výstavní projekt Rozlomená doba se koná pod záštitou předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury zemí V4 a Rakouska
Podpora projektu: Kreativní Evropa | Visegradský fond | Vlády a ministerstva kultury participujících zemí V4 a Rakouska
Překlady: Ladislav Nagy
Architektonické řešení: Miroslav Vavřina
Grafický design: Tereza Hejmová
Instalace: Martin Fišr, Jan Kutra, Jiří Miláček, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
Projekce: Kamil Zajíček
Propagace: Lukáš Horák, Tomáš Kasal
Edukační programy: Terezie Čermáková, David Hrbek, Petr Hudec, Hana Lamatová, Jana Macháčková, Marek Šobáň, Lenka Trantírková
Spolupráce na realizaci: Štěpánka Bieleszová, Ivo Binder, Bohdan Bloudek, Zdeněk Černý, Lenka Havelková, Zuzana Henešová, Klára Jeništová, Eva Jurečková, Zuzana Kaštovská, Miroslav Kindl, Hana Kostková, Barbora Kundračíková, Radek Látal, Marek Novák, Petr Oulehla, Sabina Prokschová, Gina Renotière, Dušan Sapara, Dalibor Sedlák, Eliška Sklenářová, Petr Šmalec, Vladimír Vaca, Helena Zápalková, Ondřej Zatloukal, Helena Zápalková, Ondřej Žák, Studio Trinity
Transport: Artex Art Services, Kunsttrans Praha, spol. s. r. o.
Zabezpečení výstavy: Trade Fides, a. s.

Termíny výstavy:
Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2018 – 27. 1. 2019
Międzynarodowe centrum kultury, Kraków, 5. 3. 2019 – 9. 6. 2019
Galéria mesta Bratislavy, 27. 6. 2019 – 30. 9. 2019
Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 29. 11. 2019 – 1. 4. 2020