BOSCH+BOSCH GROUP

02 06 2022 - 23 10 2022
Muzeum moderního umění
Attila Csernik, Experiment with Katalin Ladik, 1971
Attila Csernik, Experiment with Katalin Ladik, 1971

Skupina Bosch + Bosch vznikla před 50 lety v Subotici, v bývalé Jugoslávii, zcela mimo hlavní kulturní a umělecká centra. Program a činnost skupiny byly ovlivněny mezinárodním avantgardním hnutím a umělci jako byli Lajos Kassák či Sándor Barta. Většina členů skupiny byla maďarského původu (Attila Csernik, Katalin Ladik, László Kerekes, László Szalma, Bálint Szombathy), část, byla srbského původu (Slavko Matković, Ante Vukov). Během existence skupiny se její členové zabývali širokou škálou uměleckých aktivit, překračovali hranice umění, které se snažili rozšířit lingvisticky a koncepčně. Hned od začátku se obrátili zády k tradičnímu tvůrčímu výrazu, odvážně a rozhodně se připojili k současným paradigmatům mezinárodního umění.

Veřejnými akčními i osobními konceptuálními aktivitami reagovali na dobovou existenciální situaci života v příhraniční zóně, na nedostatek institucionální podpory i infrastruktury, který jim znemožnil vykročit do mezinárodního prostoru. Přesto však činnost skupiny zanechala nejen v jugoslávsko-maďarském kontextu historicky i umělecky důležité stopy. Po zrušení skupiny v roce 1976 se někteří členové vyprofilovali ve významné mezinárodní osobnosti (Katalin Ladik, Bálint Szombathy). Podstatná část práce skupiny byla v posledních letech integrována do dějin maďarského umění, ale veřejnost ji dosud neměla možnost podrobně poznat.

Název BOSCH+BOSCH vznikl spojením příjmení malíře Hieronyma Bosche a jména technologického gigantu Bosch, který autoři vnímali jako označení moderní technologické doby, v níž je k dosažení (uměleckých) cílů potřeba využívat nové způsoby uměleckého vyjádření. Někteří členové skupiny, která byla aktivní v letech 1969 až 1976, se po jejím zrušení vyprofilovali ve významné mezinárodní osobnosti, jako například Katalin Ladik či Bálint Szombathy. 

VÝSTAVA: BOSCH+BOSCH GROUP / Marinko Sudac Collection
VERNISÁŽ: 02 06 2022 v 18:30
TRVÁNÍ: do 23 10 2022
MÍSTO: Muzeum moderního umění – Salon, Kabinet
AUTOŘI: Marinko Sudac, Dorotea Fotivec Očić
KURÁTOŘI: Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
GRAFICKÝ DESIGN: Vladimír Vaca
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Dorotea Fotivec Očić, Vlastimil Sedláček