SEFO

Středoevropské fórum Olomouc

Ve Středoevropském fóru Olomouc (SEFO) zkoumáme a představujeme vizuální kulturu od konce 19. století po současnost. Tvoříme sbírku, která objevuje nové souvislosti i odlišnosti v našem regionu a vytváříme prostor pro diskuzi o středoevropské identitě. SEFO se stane centrem mezinárodního výzkumu i lokálního dění.

Středoevropské fórum Olomouc

Ve Středoevropském fóru Olomouc (SEFO) zkoumáme a představujeme vizuální kulturu od konce 19. století po současnost. Tvoříme sbírku, která objevuje nové souvislosti i odlišnosti v našem regionu a vytváříme prostor pro diskuzi o středoevropské identitě. SEFO se stane centrem mezinárodního výzkumu i lokálního dění.

Vizualizace plánované stavby SEFO
Vizualizace plánované stavby SEFO

Prostor pro sbírky

Naše sbírka patří k nejrozsáhlejším v České republice i středoevropském regionu. Čítá zhruba 92 tisíc děl, která systematicky představujeme v expozicích a na výstavách. Rozšiřujeme ji o moderní a současné umění a právě proto, abychom ji světu ukázali v náležitých podmínkách, vzniká nová budova.

Prostor pro sbírky

Naše sbírka patří k nejrozsáhlejším v České republice i středoevropském regionu. Čítá zhruba 92 tisíc děl, která systematicky představujeme v expozicích a na výstavách. Rozšiřujeme ji o moderní a současné umění a právě proto, abychom ji světu ukázali v náležitých podmínkách, vzniká nová budova.

Prostor pro poznání

Náš badatelský tým pátrá po nových souvislostech v prostoru od Rýna po Karpaty a od Baltu po Alpy. Veřejnost s výstupy seznamujeme prostřednictvím publikací, výstav a konferencí. Tvoříme středoevropskou databázi umění CEAD a spolupracujeme s institucemi napříč Evropou.

Prostor pro poznání

Náš badatelský tým pátrá po nových souvislostech v prostoru od Rýna po Karpaty a od Baltu po Alpy. Veřejnost s výstupy seznamujeme prostřednictvím publikací, výstav a konferencí. Tvoříme středoevropskou databázi umění CEAD a spolupracujeme s institucemi napříč Evropou.

Prostor pro dění

Zaměřujeme se na středoevropskou kulturu v celé šíři – SEFO poskytuje zázemí výtvarnému umění, divadlu, tanci, hudbě, literatuře nebo filmu. Nová budova fóra nabídne místo pro prožitky, diskusesetkávání.

Prostor pro dění

Zaměřujeme se na středoevropskou kulturu v celé šíři – SEFO poskytuje zázemí výtvarnému umění, divadlu, tanci, hudbě, literatuře nebo filmu. Nová budova fóra nabídne místo pro prožitky, diskusesetkávání.

Nová budova

Muzeum umění Olomouc pro uchování a prezentaci vlastních sbírek nutně potřebuje novou budovu. V sousedství Muzea moderního umění v Denisově ulici je proluka, která zde zbyla od 70. let minulého století po zbourané zástavbě.

Muzeum umění Olomouc pro uchování a prezentaci vlastních sbírek nutně potřebuje novou budovu. V sousedství Muzea moderního umění v Denisově ulici je proluka, která zde zbyla od 70. let minulého století po zbourané zástavbě.

Výstavy SEFO

Program SEFO nabízí zajímavé krátkodobé výstavy moderního a současného umění a jednu stálou expozici, která je nyní v budově Muzea moderního umění v blízkosti olomouckého náměstí Republiky.


2008 →

Ministři kultury zemí V4 podepisují zakládací listinu SEFO

2008 →

Ministři kultury zemí V4 podepisují zakládací listinu SEFO

2009 →

V Muzeu umění vzniká vědecko-výzkumné pracoviště SEFO

2009 →

V Muzeu umění vzniká vědecko-výzkumné pracoviště SEFO

2008 →

Ministři kultury zemí V4 podepisují zakládací listinu SEFO

2008 →

Ministři kultury zemí V4 podepisují zakládací listinu SEFO

2009 →

V Muzeu umění vzniká vědecko-výzkumné pracoviště SEFO

2009 →

V Muzeu umění vzniká vědecko-výzkumné pracoviště SEFO

2009 →

Architekt Jan Šépka navrhuje podobu nové budovy

2009 →

Architekt Jan Šépka navrhuje podobu nové budovy

2019 →

Vláda vyčlenila téměř 600 milionů korun na stavbu

2019 →

Vláda vyčlenila téměř 600 milionů korun na stavbu

2009 →

Architekt Jan Šépka navrhuje podobu nové budovy

2009 →

Architekt Jan Šépka navrhuje podobu nové budovy

2019 →

Vláda vyčlenila téměř 600 milionů korun na stavbu

2019 →

Vláda vyčlenila téměř 600 milionů korun na stavbu

2020 →

Aktualizace architektonického návrhu

2020 →

Aktualizace architektonického návrhu

2024 →

Podpis smlouvy s projektantem stavby

2024 →

Podpis smlouvy s projektantem stavby

2020 →

Aktualizace architektonického návrhu

2020 →

Aktualizace architektonického návrhu

2024 →

Podpis smlouvy s projektantem stavby

2024 →

Podpis smlouvy s projektantem stavby

2026

Výběr dodavatele stavby na základě prováděcí dokumetace

2026

Výběr dodavatele stavby na základě prováděcí dokumetace

2026

Výběr dodavatele stavby na základě prováděcí dokumetace

2026

Výběr dodavatele stavby na základě prováděcí dokumetace


Kontakt

GINA RENOTIÈRE

zástupkyně ředitele | vedoucí odboru moderního a současného umění – Středoevropské fórum Olomouc

 • T:  585 514 221 
 • M:  737 528 090
 • E:  renotiere@muo.cz
GINA RENOTIÈRE

zástupkyně ředitele | vedoucí odboru moderního a současného umění – Středoevropské fórum Olomouc

 • T:  585 514 221 
 • M:  737 528 090
 • E:  renotiere@muo.cz
Barbora Kundračíková

vedoucí oddělení Muzeum moderního umění – Středoevropské fórum Olomouc

 • T:  585 514 257
 • M: 778 714 112
 • E:  kundracikova@muo.cz
Barbora Kundračíková

vedoucí oddělení Muzeum moderního umění – Středoevropské fórum Olomouc

 • T:  585 514 257
 • M: 778 714 112
 • E:  kundracikova@muo.cz