Fotoblok | Střední Evropa ve fotografických knihách

28 05 2020 - 04 10 2020
Muzeum moderního umění
Výstava Fotoblok. Malý člověk
Malý člověk

Dějiny 20. století viděné prostřednictvím fotografických knih dokážou uchvátit a fascinovat. Utopické vize budoucnosti, avantgardní snění, snahy o modernizaci nebo obyčejné záblesky každodenního života se v nich mísí s propagandou, líčením válečného traumatu a záznamem existenčních těžkostí v důsledku společenských změn. To vše ukáže návštěvníkům  Muzea moderního umění výstava Fotoblok. Střední Evropa ve fotografických knihách, která do Olomouce doputuje z Krakova. 

„Výstava představuje vůbec poprvé v tak širokém záběru a ve více než stoleté perspektivě ty nejdůležitější a nejzajímavější fotoknihy z naší části kontinentu,“ říká kurátorka sbírky fotografie Štěpánka Bieleszová.

„Po celé 20. století doprovázely fotografické knihy, fotoalba a prospekty bouřlivé dějiny tohoto regionu. Teprve posledních dvacet let však fotoknihy budí také živý zájem odborníků a jejich fenomén je už znám nejen kritikům, ale pronikají také do výstavních projektů. Ačkoli se už objevily na mnoha výstavách, dosud tuto problematiku nikdo nepojal komplexně v kontextu střední Evropy.“

FOTOKNIHY Z OSMI ZEMÍ

Polská výstava je prvním pokusem průřezově a kriticky nahlédnout bouřlivou historii střední Evropy přes umělecké a propagandistické fotopublikace. Představí se na ní více než sto fotoknih z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska, které názorně ilustrují, jak fotografie zrcadlila procesy utváření nových identit mladých středoevropských států a jak ovlivňovala jejich image, ideologii, snahy o modernizaci a představy o budoucnosti. Široká mezinárodní perspektiva dovoluje sledovat společný osud, který sdíleli obyvatelé této části Evropy. 

„Knihy, které na výstavě ukazujeme, vyprávějí skrze fotografii o dějinách regionu, ale samy o sobě jsou také dokumenty měnících se společenských poměrů, politických vizí a závazků, které fotografie a umění měly. Výstava se obrací i do současnosti, klade otázky po naší identitě a budoucnosti této části Evropy,“ vysvětlují Łukasz Gorczyca a Adam Mazur, iniciátoři výzkumného projektu věnovaného fotoknihám a zároveň spolukurátoři výstavy. 

Fotografické knihy představují dosud ne zcela objevený fenomén, jenž zaujme všechny, kdo se zajímají o fotografii, grafický design, dějiny, politiku či umění. Na jedné straně jsou to alba nejvýznačnějších mistrů objektivu – Čecha Františka Drtikola, jednoho ze světově nejznámějších polských autorů Edwarda Hartwiga nebo vynikající fotografky rumunského původu Hedy Löfflerové. Na straně druhé stojí znepokojivé kolekce fotografií dokumentujících rozhodující momenty dějin jednotlivých národů nebo společenství. Dohromady tvoří souvislé, inspirativní a obohacující vyprávění o mozaice dějin a současnosti střední Evropy.

Průvodce 20. stoletím Příběhová linka výstavy má šest kapitol. Provází návštěvníky 20. stoletím od chvíle, kdy se poprvé objevily knihy ilustrované fotografiemi a vydávané v masovém nákladu, přes období obnovy a vzniku nových států, společenské a sociální procesy šedesátých a sedmdesátých let 20. století až po současnost a období transformace jak kulturní a politické, tak především technologické. 

FOTOBLOK. Střední Evropa ve fotografických knihách
Koncepce výstavy: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur
Kurátoři: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur, Natalia Żak
Výzkumný tým: Arnis Balčus, Vladimír Birgus, Adriana Dumitran, Eve Kiiler, Bohunka Koklesová, Claudia Küssel, Agnė Narušytė, Tomáš Pospěch, Peter Puklus, Wojciech Wilczyk
Koordinace: Štěpánka Bieleszová, Karolina Wójcik
Grafický design: Kuba Sowiński, Vladimír Vaca
Prostorové řešení: Adam Mazur, Michal Soukup
Instalace: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
Propagace: Tomáš Kasal, Lukáš Horák
Překlad: Zuzana Henešová, Jan Jeništa

Zápůjčky: Archiv B&M Chochola, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteca Naţională a României (Bucharest), Biblioteka Jagiellońska (Kraków), Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (Warsaw), Galeria Piekary (Poznań), Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Knihovna města Olomouce, Latvijas Nacionâlâ bibliotçka (Riga), Ludvig Museum (Budapest), Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét), MCK (Kraków), MOCAK (Kraków), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Slovenská národná galeria (Bratislava), Univerzitná knižnica (Bratislava), Uniunea Arhitecților din România (Bucharest), Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Vědecká knihovna (Olomouc), Zbyněk Baladrán / hunt kastner (Prague) Arnis Balčus, Vladimír Birgus, Adriana Dumitran, Sabra Daici, Aneta Grzeszykowska, Łukasz Gorczyca, Danuta Hartwig-Saulewicz, Joanna Helander, Eve Kiiler, Claudia Küssel, Zbigniew Libera, Adam Mazur, Rafał Milach, Vlad Nancă, Jüri Okas, Peter Puklus, Valeriu Râpeanu, Ľubo Stacho, Sławomir Smolarek