Objem Duše

22 06 2023 - 14 01 2024
Muzeum moderního umění
Josef Václav Myslbek: Sv. Václav na koni - model k pomníku, 1894
Josef Václav Myslbek: Sv. Václav na koni - model k pomníku, 1894
Sochařská sbírka Muzea umění Olomouc

To nejlepší ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc uvidí od června návštěvníci Trojlodí Muzea moderního umění. Jádro výstavy tvoří sochařská díla 20. století, nicméně opomenuta není ani nevelká, ale velmi zajímavá kolekce sochařských děl z doby pozdní gotiky, baroka a 19. století. Koncepce výstavy není postavena na chronologickém řazení exponátů, snaží se nabídnout různorodá témata i výrazové prostředky, které mohou sochařské dílo definovat. Vybrané exponáty staršího umění tak nabízejí až do začátku roku 2024 nejen zajímavý dialog napříč staletími, ale také mnohdy nečekaná setkání i překvapivé souvislosti.

Muzeum umění vlastní přes 1300 sochařských děl a ve svém největším výstavním prostoru Trojlodí představí v osmi kapitolách stovku těch nejvýznamnějších exponátů – skulptur, reliéfů i objektů. „Návštěvníci mohou spatřit díla klasiků první poloviny 20. století, jako jsou František Bílek, Otto Gutfreund, Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Jan Štursa či Hana Wichterlová a další.

To nejlepší ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc uvidí od června návštěvníci Trojlodí Muzea moderního umění. Jádro výstavy tvoří sochařská díla 20. století, nicméně opomenuta není ani nevelká, ale velmi zajímavá kolekce sochařských děl z doby pozdní gotiky, baroka a 19. století. Koncepce výstavy není postavena na chronologickém řazení exponátů, snaží se nabídnout různorodá témata i výrazové prostředky, které mohou sochařské dílo definovat. Vybrané exponáty staršího umění tak nabízejí až do začátku roku 2024 nejen zajímavý dialog napříč staletími, ale také mnohdy nečekaná setkání i překvapivé souvislosti.

Muzeum umění vlastní přes 1300 sochařských děl a ve svém největším výstavním prostoru Trojlodí představí v osmi kapitolách stovku těch nejvýznamnějších exponátů – skulptur, reliéfů i objektů. „Návštěvníci mohou spatřit díla klasiků první poloviny 20. století, jako jsou František Bílek, Otto Gutfreund, Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Jan Štursa či Hana Wichterlová a další.

VSTUPENKY

Výstava skončila 14 01 2024.

VSTUPENKY

Výstava skončila 14 01 2024.

Poválečné umění až po současnost reprezentují například Hugo Demartini, Rudolf Chorý, Eva Kmentová, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Zbyněk Sekal, František Skála, Aleš Veselý nebo Jan Wojnar,“ vypočítává Michal Soukup, kurátor sochařské sbírky MUO. „Do výběru jsme zařadili také regionální autory, kteří v celkové konfrontaci své tvorby snesou srovnání s ostatními umělci,“ doplnil Soukup.

Na výstavním projektu se podílejí nejen muzejní odborní pracovníci na staré i moderní umění (Michal Soukup, Olga Staníková, Helena Zápalková, Jana Hrbáčová), ale kvůli objektivnějšímu pohledu na kvalitu sbírky přizvalo Muzeum umění ke spolupráci i Martinu Bezouškovou z Národní galerie v Praze. Externí architektonická kancelář Amulet (Petr Bureš, Jan Skoček, Alžběta Žabová) pak pomohla vyřešit náročnou instalaci celé výstavy. Některé exponáty také musely projít náročným restaurováním, a tak je budou moci návštěvníci zhlédnout v jejich původní kráse.

POHLED DO SBÍRKY

Muzeum umění Olomouc vlastní po Národní galerii v Praze a Moravské galerii v Brně třetí nejrozsáhlejší uměleckou sbírku, která čítá téměř sto tisíc uměleckých předmětů. Tato mimořádná kolekce, která vznikala především cílenými nákupy, ale také z darů a převodů různých institucí v průběhu sedmdesáti let, se skládá z jedenácti samostatných podsbírek. Vedle obrazů, soch, medailí, kresby a grafiky, které tvoří tzv. základní sbírkový fond, přibyly později architektura, fotografie, užité umění, autorská kniha a nejnověji akční umění. 

Muzeum umění ani po desítkách let své existence nedisponuje dostatečnými výstavními prostory pro stálou expozici moderního umění, kde by mohlo dlouhodobě prezentovat svoje nejvýznamnější sbírkové soubory. Proto se vedení muzea již před třiceti lety rozhodlo, že postupně nejen představí nejširší veřejnosti jednotlivé podsbírky alespoň formou krátkodobých výstav a doprovodných katalogů. Kromě kolekce obrazů 14. – 19. století, která byla prezentována na čtyřech samostatných výstavách v rámci edice Olomoucká obrazárna (1994-2016), vznikla také druhá ediční řada Sbírky Muzea umění Olomouc. Po úvodní výstavě, která byla věnována moderní knižní kultuře (2009), následovaly užité umění (2011), fotografie (2012), kresba (2016) a volná grafika (2019-2020). 

 • VÝSTAVA: Objem duše | Sochařská sbírka Muzea umění Olomouc
 • MÍSTO: Muzeum moderního umění, Trojlodí
 • TERMÍN: 22 06 2023 – 14 01 2024
 • VERNISÁŽ: 22 06 2023 v 18:30
 • KONCEPCE: Olga Š. Staníková
 • KURÁTOŘI: Michal Soukup, Olga Š. Staníková; stálá expozice: Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
 • AUTOŘI: Martina Bezoušková, Olga Š. Staníková, Helena Zápalková
 • ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Petr Bureš, Jan Skoček – Architektonická kancelář Amulet; Michal Soukup
 • GRAFICKÝ DESIGN: Petr Šmalec
 • VÝSTAVNÍ FUNDUS: Xella CZ (Ytong) – Martin Nešpor
 • PŘEKLAD: Zuzana Henešová