13 02 2017
6. 4. – 3. 9. 2017 Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

Adolf Hölzel | Kresby

6. 4. – 3. 9. 2017
Muzeum moderního umění | Galerie
Výstava je součástí festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017 a  koná se s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Oficiální zahájení se koná 6. dubna, PRO VEŘEJNOST JE VÝSTAVA OTEVŘENA OD 7. DUBNA 2017.

Díky velkorysému daru berlínských sběratelů Heinze a Moniky Röthingerových získalo Muzeum umění Olomouc do svých sbírek reprezentativní kolekci kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 Olomouc – 1934 Stuttgart).

Ten přišel na svět do rodiny významného olomouckého knihkupce, nakladatele a obchodníka s uměním Eduarda Hölzela (1817 Praha – 1885 Salzburg). Po vyučení sazečem v tiskárně F. A. Perthese v Gothě odešel na výtvarná studia nejdříve do Vídně a dokončil je roku 1882 na Umělecké akademii v Mnichově. Stal se spoluzakladatelem Dachauské malířské školy, v níž působil od začátku devadesátých let až do roku 1905, kdy byl jmenován profesorem stuttgartské Královské akademie výtvarných umění. Jeho pedagogické metody a propracovaná nauka o barvách ovlivnila několik generací jeho žáků, mezi něž patřili Johannes Itten, Willi Baumeister, Oskar Schlemmer, Ida Kerkovius, Albert Müller, Max Ackermann a další.

Součástí darované kolekce je patnáct Hölzelových kreseb, jedna práce stuttgartského Hölzelova žáka Alberta Müllera a dvě díla Hölzelovy asistentky Idy Kerkovius. Ucelený pohled na Hölzelovu tvorbu doplní dvanáct vysoce ceněných faksimilií jeho obrazů. 

Výstava je součástí festivalu Olmützer Kulturtage