14 12 2017
16. 11. 2017 – 18. 2. 2018

16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET

Dnes jsme zvyklí na individuální rodinné domácnosti, které nás chrání před cizími a kde platí naše pravidla. Nicméně stejně jako v průběhu celého dvacátého století se i v posledních letech objevuje názor, že uzavírání se do čtyř stěn vymezujících prostor naší suverenity nás spíše omezuje, než osvobozuje. Kolektivní bydlení mělo jednotlivce či rodinu integrovat do většího společenského celku a – díky zavedení profesionálních služeb – přinést úsporu času a prostředků vynakládaných na vedení domácnosti. Dnešní sdílené bydlení zas tvoří platformu pro vzájemnou výpomoc a především setkávání s ostatními, čímž zamezuje pocitům osamělosti a rozvíjí schopnost komunikace a asertivity.

Výstava nás zavede k meziválečným a poválečným pokusům o předepsání kolektivního bydlení architektonickou formou. Kritická reflexe těchto pokusů může být inspirací pro dnešní přemýšlení o podobách sdíleného bydlení.

Výstava bude určena jak pro širokou veřejnost, u níž se nepředpokládá předchozí znalost konceptu kolektivního bydlení, tak pro odbornou veřejnost, která tento koncept zná a pro niž budou jádrem výstavy tzv. domy hotelového typu vznikající od 60. do 80. let, jež dosud nebyly nikdy souhrnně představeny. Tuto sekci doplní vzpomínky pamětníků. Výstava chronologicky sleduje historické etapy vývoje kolektivního bydlení, přičemž v každé etapě je vyzdvihnuto jedno či několik dominantních témat (sociologických, politických, architektonicko-urbanistických).

DOPROVODNÝ PROGRAM NAJDETE ZDE.

Podívejte se na reportáž České televize o výstavě Bydlet spolu | České kolektivní domy nebo na rozhovor s autorem výstavy.

Na výstavě se partnerský podílí kromě Muzea umění Olomouc také Oblastní galerie Liberec a Alšova jihočeská galerie.

VÝSTAVA: Bydlet spolu | České kolektivní domy
VERNISÁŽ: 16. 11. 2017 | 18.30
TRVÁNÍ DO: 18. 2. 2018 
MÍSTO: Muzeum moderního umění Olomouc | Salon, Kabinet
AUTOŘI VÝSTAVY: Hubert Guzik, Lenka Kužvartová 
KURÁTORKA VÝSTAVY: Klára Jeništová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Tomáš Lampar
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ: Petr Šmalec
REPRÍZY: Oblastní galerie Liberec | 15. 3. – 10. 6. 2018
Alšova jihočeská galerie v Českých Budějovicích| 19. 7. – 30. 9. 2018 

Spolupracující instituce:
Akademie věd ČR – Ústav dějin umění, ČTK, Fondazione La Triennale di Milano,
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Městská část Praha 7, Moravská galerie
v Brně, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Muzeum města
Brna, Muzeum umění Olomouc, Národní knihovna ČR, Národní památkový ústav –
Generální ředitelství, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví,
Regionální muzeum v Teplicích, Slovenská národná galéria, Státní oblastní archiv
v Litoměřicích – Státní okresní archiv Most, Statutární město Ostrava, Státní oblastní
archiv v Třeboni – Státní okresní archiv české Budějovice, Šechtl a Voseček – archiv,
Vědecká knihovna v Olomouci, VÍTKOVICE, a. s., Vlastivědné muzeum v Olomouci,
Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Frýdek-Místek