Architekt Petr Brauner

20 06 2019 - 13 10 2019

Muzeum moderního umění | Galerie
20. 6. 2019 – 13. 10. 2019

Pohled do sbírky architektury Muzea umění Olomouc představí jednu z nejvýznamnějších osobností olomoucké umělecké scény – architekta Petra Braunera. Jeho profesní kariéra je spojena s olomouckým regionem, ačkoliv dílo samotné jeho hranice svým významem výrazně přesahuje. Dílčího zhodnocení se mu dostalo již ve dvou výstavních projektech Muzea umění, reflektujících olomouckou kulturní scénu druhé poloviny 20. století – „Oznámení o Ikarově letu“. Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury (1998) a Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989 (2009–2010). Aktuální výstava chce poukázat na to, že funkční i estetické kvality kontinuálně provázejí Braunerovu tvorbu až do současnosti. Jako jeden z mála architektů dokázal přispět kvalitními projekty také k projevům české postmoderny nebo znovu uplatnit principy high-tech architektury v zakázkách po roce 1989. To vše s přístupem, výstižně shrnutým mottem:„Architektura by však neměla být nudná, neměla by postrádat humor ani poezii.“

Petr Brauner, narozený 29. listopadu 1936 ve Zlíně, v letech 1955-1961vystudoval obor architektura a stavba měst na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Po studiu, v roce 1961, dostal umístěnku do Krajského investorského útvaru Karviná, pobočka Havířova, aby záhy absolvoval základní vojenskou službu a ještě téhož roku přešel do olomoucké pobočky Krajského projektového ústavu Ostrava (později přejmenovaného na Stavoprojekt Ostrava, pobočka Olomouc). Po prověrkách v roce 1970 byl Brauner ze Stavoprojektu vyhozen, od roku 1971 pracoval v DRUPOSu (až do r. 1991). Po revoluci s manželkou založili architektonický ateliér B&B studio, Brauner se ještě krátce věnoval také práci pro Stavoprojekt. Od roku 2012 žije a pracuje v Přerově..