23 02 2015
10. 4. – 22. 6. 2008

10. 4. – 22. 6. 2008
Muzeum moderního umění | Salon

Dílo architektonické dvojice manželů Elly a Oskara Oehlerových – Olárových je přes svoji nepochybně vysokou kvalitu dosud známé jen úzkému kroužku zasvěcených z řad znalců české moderní architektury. Podílela se na tom řada okolností stejně nepříznivých, jako dobově příznačných: přestože manželé žili řadu let v Praze, projektovali především pro střední a severní Moravu, svoji tvorbu publikovali v zahraničních periodikách, v době protektorátu byli nejprve pronásledováni a posléze internováni, po válce (již s počeštěným jménem) se jim jako samostatným projektantům podařil uskutečnit jen zlomek jejich návrhů a pak, když našli zaměstnáni ve státních projekčních ateliérech, museli opustit doménu své tvorby – bydlení v rodinném domě. Oskar navíc zemřel ve vídeňském exilu.

Podstata jejich díla, jehož dnešní uměleckohistorická rekonstrukce trvala dlouhá desetiletí, spočívá ve dvou typologicky odlišných, avšak stylově podivuhodně jednotných polohách. Ve třicátých letech se věnovali především vilové architektuře, v níž navazovali na výchozí podněty Le Corbusiera, nizozemského a německého funkcionalismu. Ať již šlo o stavby v Praze, v lázních Teplice nad Bečvou, v Beskydech, v Přerově nebo v Lipníku nad Bečvou, od počátku je pro ně charakteristická jasná koncepce a osobitý rukopis. 

V čem spočívaly? Především ve vymezení stavby formou jakéhosi více či méně robustního rámu, v němž pak rozvíjeli subtilní, mnohdy značně transparentní svět spočívající v prolnutí intimního s vnějším. Rovněž pro podstatnou část jejich poválečného díla se tento princip stal charakteristickým, pokud jej navíc nekonfrontovali s elegantními organickými tvary – svojí druhou polohou – v nichž jasnozřivě předurčovali vývoj na celé desetiletí dopředu. 

Výstava manželů Oehlerových – Olárových, připravená olomouckým muzeem umění, měla na konci loňského roku premiéru v Brně (kde manželé studovali a pak i praktikovali), reprízována bude v létě 2008 v Ostravě (rodném městě Elly, kde dvojice navíc působila také po válce). Je doprovázena bohatě ilustrovaným dvojjazyčným katalogem.