Příběh paneláku v Olomouckém kraji

28 04 2015 - 10 07 2015

náměstí Národních hrdinů | třída Svobody

Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze zveme na exteriérovou výstavu, která představí různorodou čtveřici olomouckých sídlišť a doplní ji portrétem jednoho přerovského. Sídliště Norská, stavěné ještě tradiční technologií, reprezentuje první poválečnou soustředěnou výstavbu v Olomouci. Ve druhé polovině 60. let vznikly projekty sídlišť F1 na Nové Ulici a menšího sídliště na Svatém Kopečku. První z nich zastupuje charakteristickou kompozici bodových a deskových domů ozvláštněnou dominantou obytného vodojemu. Druhé, z cihel a se sedlovými střechami, se od panelové prefabrikace okatě distancuje. Soumrak sídlišť, ale zároveň inovaci v urbanistickém řešení a typu konstrukční soustavy nám přiblíží soubor Lazce z počátku 80. let. Výběr doplní přerovské sídliště Šířava z první poloviny 60. let, dvojče olomoucké třídy Kosmonautů.

Další informace: www.panelaci.cz.
Svůj panelák můžete představit na www.facebook.com/panelaci.
Nabídka programů pro školy: www.panelaci.cz/stranka/pro-skoly.

Program

28. 4. 2015 | 16.00 hodin
Vernisáž výstavy na náměstí Národních hrdinů, úvodní slovo PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

28. 4. 2015 | 18.00 hodin | Umělecké centrum UP, Universitní 3, Auditorium Maximum
Historička architektury Eva Novotná přiblíží projekt „Paneláci“ a zasvětí publikum do dějin panelové výstavby v bývalém Československu. Bohatě ilustrovaný příběh olomouckých sídlišť představí Martina Mertová.

13. 5. 2015 | 18.00 hodin | Divadlo hudby
Divadlo architektury
Jeden večer – dvě přednášky předních historiků architektury Rostislava Šváchy a Martina Strakoše! První z nich bude sledovat, jak o panelových sídlištích psal dobový tisk, včetně olomouckého stranického deníku Stráž lidu. Druhý se zaměří na třeskutý vztah paneláků a historických center měst – co s sebou nesly pojmy jako asanace a modernizace.