Architektura pro SEFO

Místo

Muzeum umění pro uchování a prezentaci vlastních sbírek nutně potřebuje novou budovu. V sousedství Muzea moderního umění zeje od 70. let minulého století proluka. Situace si přímo říká o to, aby se rána v historické tkáni Olomouce zacelila. Podobně jako se v minulosti dařilo velkým stavbám městské správy, duchovní sféry nebo armádního eráru nově definovat své okolí, i novostavba muzea má ambice přispět do této pozoruhodné řady výjimečných olomouckých objektů. Exkluzivní parcela na území městské památkové rezervace je v místě komunikačního zúžení, kudy od prehistorie proudil tok všemožných výměn – obchodních i kulturních. Umístění novostavby právě do této lokality je naprosto ideální a s ohledem na obsahovou náplň SEFO, které mapuje společenské a kulturní změny ve střední Evropy, má i symbolickou hodnotu.

Muzeum umění pro uchování a prezentaci vlastních sbírek nutně potřebuje novou budovu. V sousedství Muzea moderního umění zeje od 70. let minulého století proluka. Situace si přímo říká o to, aby se rána v historické tkáni Olomouce zacelila. Podobně jako se v minulosti dařilo velkým stavbám městské správy, duchovní sféry nebo armádního eráru nově definovat své okolí, i novostavba muzea má ambice přispět do této pozoruhodné řady výjimečných olomouckých objektů. Exkluzivní parcela na území městské památkové rezervace je v místě komunikačního zúžení, kudy od prehistorie proudil tok všemožných výměn – obchodních i kulturních. Umístění novostavby právě do této lokality je naprosto ideální a s ohledem na obsahovou náplň SEFO, které mapuje společenské a kulturní změny ve střední Evropy, má i symbolickou hodnotu.

Stavba

Respektovat historickou strukturu města a přitom se sebevědomě přihlásit k aktuálnímu architektonickému výrazu – jak jinak by měla vypadat novostavba muzea MODERNÍHO umění? Citací pěti středověkých parcel a současně jednolitým objemem betonové novostavby propojuje architekt Jan Šépka charakteristickou různorodost místa, jeho proměňující se měřítko. Figura stavby vzniká regulativy, o něž si historická struktura místa sama říká. Architekt se však vzdává detailu ve prospěch abstrahované formy. Taková se pak dá logicky přiřadit na dosavadní konec lineárního vývoje, za středověké, barokní i neoklasicistní památky. V toku dějin moderní architektury je příkladem kontrastně pojaté architektury, která s ohledem na svoji náplň formuje kulturní prostředí města i jeho širšího rámce. Ten navíc hodlá překročit – SEFO jako nositel kulturní výměny a recepce středoevropského prostoru má potenciál jej nabídnout zájemcům z celého světa. Fórum, v němž se otázky a problémy sdíleného prostoru mají diskutovat, získá díky novostavbě střechu nad hlavou.

Respektovat historickou strukturu města a přitom se sebevědomě přihlásit k aktuálnímu architektonickému výrazu – jak jinak by měla vypadat novostavba muzea MODERNÍHO umění? Citací pěti středověkých parcel a současně jednolitým objemem betonové novostavby propojuje architekt Jan Šépka charakteristickou různorodost místa, jeho proměňující se měřítko. Figura stavby vzniká regulativy, o něž si historická struktura místa sama říká. Architekt se však vzdává detailu ve prospěch abstrahované formy. Taková se pak dá logicky přiřadit na dosavadní konec lineárního vývoje, za středověké, barokní i neoklasicistní památky. V toku dějin moderní architektury je příkladem kontrastně pojaté architektury, která s ohledem na svoji náplň formuje kulturní prostředí města i jeho širšího rámce. Ten navíc hodlá překročit – SEFO jako nositel kulturní výměny a recepce středoevropského prostoru má potenciál jej nabídnout zájemcům z celého světa. Fórum, v němž se otázky a problémy sdíleného prostoru mají diskutovat, získá díky novostavbě střechu nad hlavou.

Vizualizace stavby SEFO v sousedství Muzea moderního umění
Vizualizace stavby SEFO v sousedství Muzea moderního umění
Odvaha a kontext

Nebojme se kontrastní formy! Muzeum umění je garantem kvality jak svých sbírek, tak svých vizí. Program zacílený přes hranice České republiky si zaslouží sebevědomou stavbu, která se může rovnat předním evropským muzejním novostavbám: Centru soudobého umění v Santaigu de Compostela, dostavbě Muzea v Brugách, Domu umění v Bregenzu nebo ve Štýrském Hradci, novému muzeu v Lisabonu nebo v australském Perthu… To jsou jen namátkou vybrané budovy, které přední kulturní instituce hrdě postavily do přímé konfrontace s historickou situací. I olomoucké SEFO svým výrazným gestem „zpevní“ poškozené urbanistické vztahy a podtrhne kvalitu stávajícího prostředí – po Praze nejvýznamnější a nejrozsáhlejší památková rezervace získá soudobý šperk.

„Šépkovo“ architektonické gesto není prázdné ani ukřičené. Vůle podřídit se historickým danostem uličních čar, výškám říms nebo archetypu sedlové střechy z něj dělá pozoruhodný příklad kontextuální architektury. Jak jinak by mohl získat podporu Vědecké rady generální ředitelky Památkového ústavu, tedy početné skupiny předních specialistů v oblasti památkové péče, architektury a urbanismu.

Nebojme se kontrastní formy! Muzeum umění je garantem kvality jak svých sbírek, tak svých vizí. Program zacílený přes hranice České republiky si zaslouží sebevědomou stavbu, která se může rovnat předním evropským muzejním novostavbám: Centru soudobého umění v Santaigu de Compostela, dostavbě Muzea v Brugách, Domu umění v Bregenzu nebo ve Štýrském Hradci, novému muzeu v Lisabonu nebo v australském Perthu… To jsou jen namátkou vybrané budovy, které přední kulturní instituce hrdě postavily do přímé konfrontace s historickou situací. I olomoucké SEFO svým výrazným gestem „zpevní“ poškozené urbanistické vztahy a podtrhne kvalitu stávajícího prostředí – po Praze nejvýznamnější a nejrozsáhlejší památková rezervace získá soudobý šperk.

„Šépkovo“ architektonické gesto není prázdné ani ukřičené. Vůle podřídit se historickým danostem uličních čar, výškám říms nebo archetypu sedlové střechy z něj dělá pozoruhodný příklad kontextuální architektury. Jak jinak by mohl získat podporu Vědecké rady generální ředitelky Památkového ústavu, tedy početné skupiny předních specialistů v oblasti památkové péče, architektury a urbanismu.

Záznam tiskové konference o podobě budovy SEFO