Co chceme

Na projektu SEFO se podílejí profesionálové, odborníci z různých oborů humanitních věd společně se současnými umělci. Činnost Fóra opíráme o tematické expozice využívající bohaté sbírky Muzea umění Olomouc a dlouhodobé zápůjčky partnerských institucí. Výstavy a expozice budou vždy doplňovat setkání, konference a workshopy věnující se společným otázkám středoevropského kulturního regionu, tvůrčích přístupů i způsobů jejich reflexe a dokumentace.

Fórum zároveň počítá s výrazným zastoupením živých uměleckých forem, a to díky spojení s někdejším Divadlem hudby, které se po rekonstrukci přesune do bývalého kina Central a převezme i jeho název. To umožní začlenění řady cílených doprovodných programů a festivalových forem, připravovaných mimo jiné ve spolupráci s domácími partnery (Academia film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu, Divadelní Flora, Jeden svět, Ekologické dny Olomouc, DOX ad.).

Publikační činnost se koncentruje v produkci katalogů doprovázejících jednotlivé výstavy a sbírky, v monografických titulech, odborných a populárně naučných textech v periodikách a v rámci CEAD (Central European Art Database). V roce 2021 zahájíme samostatnou ediční řadu připravovanou ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Jejím prvním titulem je kniha Erharda Buseka a Emila Brixe Mitteleuropa revisited: Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird.

Na projektu SEFO se podílejí profesionálové, odborníci z různých oborů humanitních věd společně se současnými umělci. Činnost Fóra opíráme o tematické expozice využívající bohaté sbírky Muzea umění Olomouc a dlouhodobé zápůjčky partnerských institucí. Výstavy a expozice budou vždy doplňovat setkání, konference a workshopy věnující se společným otázkám středoevropského kulturního regionu, tvůrčích přístupů i způsobů jejich reflexe a dokumentace.

Fórum zároveň počítá s výrazným zastoupením živých uměleckých forem, a to díky spojení s někdejším Divadlem hudby, které se po rekonstrukci přesune do bývalého kina Central a převezme i jeho název. To umožní začlenění řady cílených doprovodných programů a festivalových forem, připravovaných mimo jiné ve spolupráci s domácími partnery (Academia film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu, Divadelní Flora, Jeden svět, Ekologické dny Olomouc, DOX ad.).

Publikační činnost se koncentruje v produkci katalogů doprovázejících jednotlivé výstavy a sbírky, v monografických titulech, odborných a populárně naučných textech v periodikách a v rámci CEAD (Central European Art Database). V roce 2021 zahájíme samostatnou ediční řadu připravovanou ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Jejím prvním titulem je kniha Erharda Buseka a Emila Brixe Mitteleuropa revisited: Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird.

Fotografie stálé expozice Století relativity
Výrazná plastika Victora Vasarelyho Diamant je součástí projektu SEFO
Fotografie stálé expozice Století relativity
Výrazná plastika Victora Vasarelyho Diamant je součástí projektu SEFO
NEJSME NA TO SAMI

Na projekt takového rozsahu, jaký předpokládáme u Fóra, bychom si netroufali bez pomoci husté sítě českých a zahraničních partnerských institucí a spolupráce s odborníky ve všech středoevropských zemích. Fórum může počítat s podporou státních, regionálních i městských kulturních a vzdělávacích institucí a soukromých subjektů. Děkujeme za to!