Živé umění

Aby SEFO beze zbytku naplnilo naši představu o muzeu 21. století, bezpodmínečně potřebuje svou vlastní scénu pro živé umění. Tou scénou je CENTRAL – reaguje na aktivity Fóra, rozvíjí je a zároveň se stává aktuálním a dynamickým doplněním ke „stálosti“ jeho expozic. CENTRAL je tržištěm umění nikoli ve smyslu obchodním, ale jako místo setkávání, vzájemného obohacování, poznávání, srovnávání.

Bývalé kino Central nyní slouží jako Velká scéna a po plánované rekonstrukci ještě přibudou Malá scéna (bývalé Divadlo hudby) a Zkušebna (bývalý Radio bar). „Živý“ program Muzea umění Olomouc–Středoevropského fóra bude z velké části probíhat právě v CENTRALU, ale i na dalších místech: v expozicích či v sálech (Muzeum moderního umění) a v Mozarteu Arcidiecézního muzea.

Dramaturgicky v CENTRALU rozvíjíme základní témata expozic SEFO, které zahrnují prezentaci všech forem živého umění ze středoevropských zemí – artového filmu, divadla, tance a hudby. V programu má své stálé místo i literatura v jazycích středoevropského prostoru. Samozřejmostí je doplnění výstavního programu SEFO o přednáškové cykly k tématu vizuálního umění střední Evropy od 19. století do současnosti a zapojení do akcí vyžadujících spolupráci kulturních institucí v celém městě (Divadelní Flora, Academia film Olomouc atd.).

Aby SEFO beze zbytku naplnilo naši představu o muzeu 21. století, bezpodmínečně potřebuje svou vlastní scénu pro živé umění. Tou scénou je CENTRAL – reaguje na aktivity Fóra, rozvíjí je a zároveň se stává aktuálním a dynamickým doplněním ke „stálosti“ jeho expozic. CENTRAL je tržištěm umění nikoli ve smyslu obchodním, ale jako místo setkávání, vzájemného obohacování, poznávání, srovnávání.

Bývalé kino Central nyní slouží jako Velká scéna a po plánované rekonstrukci ještě přibudou Malá scéna (bývalé Divadlo hudby) a Zkušebna (bývalý Radio bar). „Živý“ program Muzea umění Olomouc–Středoevropského fóra bude z velké části probíhat právě v CENTRALU, ale i na dalších místech: v expozicích či v sálech (Muzeum moderního umění) a v Mozarteu Arcidiecézního muzea.

Dramaturgicky v CENTRALU rozvíjíme základní témata expozic SEFO, které zahrnují prezentaci všech forem živého umění ze středoevropských zemí – artového filmu, divadla, tance a hudby. V programu má své stálé místo i literatura v jazycích středoevropského prostoru. Samozřejmostí je doplnění výstavního programu SEFO o přednáškové cykly k tématu vizuálního umění střední Evropy od 19. století do současnosti a zapojení do akcí vyžadujících spolupráci kulturních institucí v celém městě (Divadelní Flora, Academia film Olomouc atd.).

Pohled do rekonstruovaného CENTRALU
Pohled do CENTRALU
Pohled do rekonstruovaného CENTRALU
Pohled do CENTRALU