Budovy

Piktogram Muzeum moderního umění
Muzeum moderního umění
Piktogram Muzeum moderního umění
Muzeum moderního umění
Piktogram Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Piktogram Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Piktogram zámek Kroměříž
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Piktogram zámek Kroměříž
Arcidiecézní muzeum Kroměříž

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ OD 10.00 DO 18.00

Muzeu umění Olomouc se podařilo získat své dnešní sídlo – areál budov v Denisově ulici – po roce 1989. Osudy místa, na němž se tento objekt rozkládá, jsou pohnuté. Plyne to především z jeho exponované polohy uprostřed starého města. V roce 1246 zde na základě papežského povolení založil Martin Pokora útulek pro malomocné. V sousedství Nové brány a při hradební zdi chránící v těchto místech vlastní město proti Předhradí pak v následujících staletích vyrůstal areál, skládající se z kostela, několika dalších budov, zahrady a hřbitova.

STÁLÁ EXPOZICE:

Fotografie stálé expozice Století relativity

Století relativity

STÁLÁ EXPOZICE:

Fotografie stálé expozice Století relativity

Století relativity

Koncem 14. století byl přeměněn v nejstarší olomoucký špitál, pojmenovaný nejprve po sv. Antonínovi, později po sv. Duchu. Jeho správcem již byla městská rada, která i v průběhu pozdějších staletí objekty mnohokrát upravovala a přestavovala.

Roku 1785 byl špitál v rámci josefínských reforem zrušen a uprázdněné budovy postoupeny kadetce, kterou pak načas vystřídala i tkalcovna. Všechny stavby, včetně gotického kostela, byly nakonec v roce 1843 zbořeny a na jejich místě podle návrhu zaměstnance městského stavebního úřadu Franze Brunnera vystavěn pozdně klasicistní soubor budov trestnice okresního soudu. Po jejím přemístění se nakrátko – v letech 1902–1915 – stalo majitelem reality znovu město, které ji posléze odprodalo A. a M. Donathovým. Noví majitelé přistoupili v letech 1915–1920 k rozsáhlým přestavbám pro obytné a provozní (výrobna lihových nápojů) účely.

Koncem 14. století byl přeměněn v nejstarší olomoucký špitál, pojmenovaný nejprve po sv. Antonínovi, později po sv. Duchu. Jeho správcem již byla městská rada, která i v průběhu pozdějších staletí objekty mnohokrát upravovala a přestavovala.

Roku 1785 byl špitál v rámci josefínských reforem zrušen a uprázdněné budovy postoupeny kadetce, kterou pak načas vystřídala i tkalcovna. Všechny stavby, včetně gotického kostela, byly nakonec v roce 1843 zbořeny a na jejich místě podle návrhu zaměstnance městského stavebního úřadu Franze Brunnera vystavěn pozdně klasicistní soubor budov trestnice okresního soudu. Po jejím přemístění se nakrátko – v letech 1902–1915 – stalo majitelem reality znovu město, které ji posléze odprodalo A. a M. Donathovým. Noví majitelé přistoupili v letech 1915–1920 k rozsáhlým přestavbám pro obytné a provozní (výrobna lihových nápojů) účely.

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ OD 10.00 DO 18.00

Muzeu umění Olomouc se podařilo získat své dnešní sídlo – areál budov v Denisově ulici – po roce 1989. Osudy místa, na němž se tento objekt rozkládá, jsou pohnuté. Plyne to především z jeho exponované polohy uprostřed starého města. V roce 1246 zde na základě papežského povolení založil Martin Pokora útulek pro malomocné. V sousedství Nové brány a při hradební zdi chránící v těchto místech vlastní město proti Předhradí pak v následujících staletích vyrůstal areál, skládající se z kostela, několika dalších budov, zahrady a hřbitova.

STÁLÁ EXPOZICE:

Fotografie stálé expozice Století relativity

Století relativity

STÁLÁ EXPOZICE:

Fotografie stálé expozice Století relativity

Století relativity

Koncem 14. století byl přeměněn v nejstarší olomoucký špitál, pojmenovaný nejprve po sv. Antonínovi, později po sv. Duchu. Jeho správcem již byla městská rada, která i v průběhu pozdějších staletí objekty mnohokrát upravovala a přestavovala.

Roku 1785 byl špitál v rámci josefínských reforem zrušen a uprázdněné budovy postoupeny kadetce, kterou pak načas vystřídala i tkalcovna. Všechny stavby, včetně gotického kostela, byly nakonec v roce 1843 zbořeny a na jejich místě podle návrhu zaměstnance městského stavebního úřadu Franze Brunnera vystavěn pozdně klasicistní soubor budov trestnice okresního soudu. Po jejím přemístění se nakrátko – v letech 1902–1915 – stalo majitelem reality znovu město, které ji posléze odprodalo A. a M. Donathovým. Noví majitelé přistoupili v letech 1915–1920 k rozsáhlým přestavbám pro obytné a provozní (výrobna lihových nápojů) účely.

Koncem 14. století byl přeměněn v nejstarší olomoucký špitál, pojmenovaný nejprve po sv. Antonínovi, později po sv. Duchu. Jeho správcem již byla městská rada, která i v průběhu pozdějších staletí objekty mnohokrát upravovala a přestavovala.

Roku 1785 byl špitál v rámci josefínských reforem zrušen a uprázdněné budovy postoupeny kadetce, kterou pak načas vystřídala i tkalcovna. Všechny stavby, včetně gotického kostela, byly nakonec v roce 1843 zbořeny a na jejich místě podle návrhu zaměstnance městského stavebního úřadu Franze Brunnera vystavěn pozdně klasicistní soubor budov trestnice okresního soudu. Po jejím přemístění se nakrátko – v letech 1902–1915 – stalo majitelem reality znovu město, které ji posléze odprodalo A. a M. Donathovým. Noví majitelé přistoupili v letech 1915–1920 k rozsáhlým přestavbám pro obytné a provozní (výrobna lihových nápojů) účely.

Novou podobu objektu vtiskli zejména místní stavitel Jaroslav Kovář st. a mnichovský sochař Moritz Lau. Změny doznalo především uliční průčelí, které od té doby představuje osobitou syntézu posecesního neoklasicismu vídeňské provenience a inspirace kořenící i v pražském kubismu. V roce 1926 zde byl po adaptaci části interiérů otevřen Rádio bar a přístavbou v témže roce vzniklo i kino. Roku 1967 pak bylo v prostorách zrušeného baru zpřístupněno Divadlo hudby.

Areál, významný urbanisticky i architektonicky (tvoří jednu z výrazných podnoží předního olomouckého památkového souboru vrcholícího protějším chrámem Panny Marie Sněžné), se skládá z mohutného čtyřkřídlého objektu, dvou nádvoří a dvou parkánových hradebních ploch. Galerie výtvarného umění jej od roku 1990 adaptuje pro výstavní, expoziční a provozní účely.

Charakter architektonické podoby rekonstrukce spoluurčují dvě základní myšlenky: kontinuita a kontext. Tato idea vyústila ve snahu navázat na zdejšího konkrétního genia loci a pokusit se jej rozvinout. Projevilo se to jak v dis pozičním řešení – adici jednotlivých prostorů podél základních os, tak v detailu – nejvýrazněji v modifikovaném užití sloupového motivu. Princip volných reminiscencí byl volen nejen proto, že objekt byl vystavěn v době pozdního klasicismu a v neoklasicismu radikálně přestavěn, ale i z toho důvodu, že motiv sloupu mj. odkazuje k základním vrstvám, z nichž vyrůstala naše civilizace. Pokus o klasicizující a purizující revival se zdůrazněnými historizujícími a symbolickými rovinami je však chápán i jako vědomý impuls době a společnosti, které hledají svoji identitu.

V přízemí uličního křídla je umístěna vstupní hala muzea umění s vrátnicí, šatnou a prodejnou tiskovin. O patro výš následuje foyer před dvěma sály pro krátkodobé výstavy – Kabinetem a Salónem, před koncertním a přednáškovým Besedním sálem a před restaurací spojenou zimní zahradou s terasou nad částí historické Olomouce. V dalších dvou podlažích jsou expoziční místnosti. Z foyeru se vstupuje i do největšího výstavního sálu – Trojlodí (chápaného i jako vzpomínka na někdejší kostelík sv. Ducha), který je na způsob raně křesťanských kostelů anebo také někdejších jízdáren otevřen do mohutného, v našem případě klasicistního krovu. 

Central

Pohled do rekonstruovaného CENTRALU
Pohled do rekonstruovaného CENTRALU

Součástí budovy Muzea moderního umění je CENTRAL, scéna určená pro prezentaci současného živého umění bez jednoznačné žánrové preference. Jeho dramaturgie spoluvytváří program Středoevropského fóra a je jakýmsi živým kontrapunktem ke stálosti výtvarných expozic. 

CENTRAL vznikl transformací původně městské stagiony Divadla hudby a v budoucím ideálním stavu jej budou tvořit tři scény – Velká scéna (bývalé kino Central), Malá scéna (bývalé Divadlo hudby a ještě dříve varieté Tabarin) a Zkušebna (bývalý Radiobar). V současnosti funguje pouze Velká scéna, zbylé dvě projdou v nejbližších letech další etapou rekonstrukce budovy Muzea moderního umění. 

Dramaturgie CENTRALU klade důraz na prezentaci současných forem divadla, hudby, literatury a filmu s akcentem na středoevropský prostor v geografickém, ale hlavně kulturně-politickém významu. Z tohoto zaměření vyplývá rovněž přirozená spolupráce s dalšími kulturními institucemi či festivalovými formáty (Divadelní Flora, Jeden svět, Academia Film, Dny židovské kultury, Cena Václava Buriana, Das Filmfest a další.) 

Součástí budovy Muzea moderního umění je CENTRAL, scéna určená pro prezentaci současného živého umění bez jednoznačné žánrové preference. Jeho dramaturgie spoluvytváří program Středoevropského fóra a je jakýmsi živým kontrapunktem ke stálosti výtvarných expozic. 

CENTRAL vznikl transformací původně městské stagiony Divadla hudby a v budoucím ideálním stavu jej budou tvořit tři scény – Velká scéna (bývalé kino Central), Malá scéna (bývalé Divadlo hudby a ještě dříve varieté Tabarin) a Zkušebna (bývalý Radiobar). V současnosti funguje pouze Velká scéna, zbylé dvě projdou v nejbližších letech další etapou rekonstrukce budovy Muzea moderního umění. 

Dramaturgie CENTRALU klade důraz na prezentaci současných forem divadla, hudby, literatury a filmu s akcentem na středoevropský prostor v geografickém, ale hlavně kulturně-politickém významu. Z tohoto zaměření vyplývá rovněž přirozená spolupráce s dalšími kulturními institucemi či festivalovými formáty (Divadelní Flora, Jeden svět, Academia Film, Dny židovské kultury, Cena Václava Buriana, Das Filmfest a další.) 

Edukační oddělení MMU:

Mgr. David Hrbek

lektor | programový pracovník
T:  585 514 213
E:  hrbek@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Denisa Tessenyi

lektorka 
T:   585 514 201
E:  tessenyi@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc