Zde se nacházíte

Stálá expozice
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Instalace výstavy Zde se nacházíte v podkroví Arcidiecézního muzea Olomouc
Stálá expozice Zde se nacházíte
Svatováclavské návrší v proměnách staletí

Expozice situovaná do výstav­ního sálu v podkroví kapi­tulního děkanství vypráví příběh jednoho z mála míst ve střední Evropě, z něhož naši předci konti­nuálně určovali a měnili smě­řování dějin lidské společnosti, vzdělanosti a kultury. Bohatou a působivou historii Svatovác­lavského návrší sleduje od nej­staršího pravěkého osídlení až po současnost.

Podobu návrší ve vybraných historických obdo­bích přibližují bronzové modely, vytvořené na základě nejnověj­ších vědeckých poznatků. Mezi exponáty dominují vzácné arche­ologické nálezy, architektonic­ké články a fragmenty výzdoby někdejších staveb, které byly odhaleny při archeologických vykopávkách a stavebně­-histo­rických průzkumech. Novověké dějiny přibližují dobové veduty a vybrané architektonické plány a studie dokumentující promě­nu podoby katedrály sv. Václava a návrhy na zpřístupnění román­ského paláce biskupa Jindřicha Zdíka.

Expozice je obohace­na o řadu interaktivních prvků, mj. virtuálně­-herní vizualizace, s jejichž pomocí se může návštěv­ník procházet dějinami tohoto pozoruhodného místa téměř jako očitý svědek.

ukázky virtuálních prohlídek:

Expozice situovaná do výstav­ního sálu v podkroví kapi­tulního děkanství vypráví příběh jednoho z mála míst ve střední Evropě, z něhož naši předci konti­nuálně určovali a měnili smě­řování dějin lidské společnosti, vzdělanosti a kultury. Bohatou a působivou historii Svatovác­lavského návrší sleduje od nej­staršího pravěkého osídlení až po současnost.

Podobu návrší ve vybraných historických obdo­bích přibližují bronzové modely, vytvořené na základě nejnověj­ších vědeckých poznatků. Mezi exponáty dominují vzácné arche­ologické nálezy, architektonic­ké články a fragmenty výzdoby někdejších staveb, které byly odhaleny při archeologických vykopávkách a stavebně­-histo­rických průzkumech. Novověké dějiny přibližují dobové veduty a vybrané architektonické plány a studie dokumentující promě­nu podoby katedrály sv. Václava a návrhy na zpřístupnění román­ského paláce biskupa Jindřicha Zdíka.

Expozice je obohace­na o řadu interaktivních prvků, mj. virtuálně­-herní vizualizace, s jejichž pomocí se může návštěv­ník procházet dějinami tohoto pozoruhodného místa téměř jako očitý svědek.

ukázky virtuálních prohlídek:

vstupenky

STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

ZDÍKŮV PALÁC (od října do dubna uzavřen)

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM + MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

vstupenky

STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

ZDÍKŮV PALÁC (od října do dubna uzavřen)

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM + MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ