AKTUALITA | 18. 5. 2018 V čínštině, korejštině, němčině, ruštině, angličtině, polštině a samozřejmě v češtině provede nově návštěvníky stálých expozic MUO webová aplikace – hlasový průvodce. Ten si zájemci mohou nahrát do svých tabletů a telefonů či si zapůjčit zdarma muzejní tablet i s nahranou aplikací.

AKTUALITA | 18. 5. 2018

Užitečné údaje:

Hlasový průvodce: muo.cz/audioguide

Wi-fi:
 AMO: u šatny a prodejny publikací
MMU: u pokladny

Půjčení sluchátek:
vratná záloha: 100 Kč

Jednorázové hygienické návleky na sluchátka: 20 Kč

Zapůjčení tabletu v AMO:
zdarma

V čínštině, korejštině, ale i němčině, ruštině, angličtině, polštině a samozřejmě v češtině provede návštěvníky stálou expozicí Arcidiecézního muzea webová aplikace – hlasový průvodce. Aplikaci s průvodcem si zájemci mohou nahrát do telefonů, tabletů či obdobných zařízení. Pokud nebudou mít k dispozici vlastní přístroj, mohou si zapůjčit zdarma muzejní tablet. Podmínkou použití jsou sluchátka, aby se návštěvníci navzájem nerušili. I ta však lze zapůjčit. Obdobnou možnost mají zájemci také v Muzeu moderního umění v nově reinstalované stálé expozici Století relativity, která mapuje výtvarné umění 20. století.

„Využití aplikace je velmi jednoduché a intuitivní. Lidé ji najdou na našem webu www.muo.cz na dvou místech: v záložkách Pro návštěvníky nebo Výstavy. Po kliknutí na ikonu audioguide si vyberou z nabízených jazyků a posléze zvolí stálou expozici v Arcidiecézním muzeu nebo v Muzeu moderního umění. Průvodce si nahrají do telefonu přes muzejní wi-fi nebo vlastní data,“ vysvětluje mluvčí muzea Tomáš Kasal. 

„Návštěvníci mohou průvodce poslouchat ve sluchátkách nebo – pokud jim to více vyhovuje – mohou si texty číst. Jednotlivá zastavení jsou v expozici označena čísly a pro lepší orientaci jsou v průvodci fotografie nejvýraznějších exponátů,“ doplňuje Kasal.

Jestliže se do muzea chystá zájezd nebo větší skupina lidí, je praktičtější nahrát si audioguide do telefonu či tabletu už doma. „Pokud si třeba třicet lidí začne najednou stahovat aplikaci, může to muzejní wi-fi síť zpomalit. Běžně však nahrávání trvá jen pár vteřin,“ upozorňuje mluvčí.

„Rádi bychom poděkovali Statutárnímu městu Olomouc, bez jehož finančního přispění by audioguide nevznikl,“ dodává Kasal.

Audioguide vznikl za finanční podpory Statutárního města Olomouc