OLOMOUC SE STANE NA MOMENT CENTREM STŘEDOEVROPSKÉHO UMĚNÍ

Marek Kvetan, Fuscum Subnigrum, 2021. Instalace v Muzeu umění Olomouc v roce 2024
Marek Kvetan, Fuscum Subnigrum

Čtyři desítky současných výtvarnic a výtvarníků, architektek a architektů ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Běloruska, Ukrajiny a České republiky se představí od 27. 6. 2024 v Muzeu umění Olomouc na přehlídce středoevropského umění Trienále SEFO 2024. Nosnou ideou a názvem hlavní výstavy jsou MOMENTY, které tvoří zásadní okamžiky naší minulosti, současnosti a budoucnosti. Jejich odrazem jsou MONUMENTY – památky a památníky jako nositelé symbolů, dokumenty a archivy jako nástroje ke zkoumání historie. MOCKUMENTY balancující na hraně skutečnosti a fikce pak poslouží jako metoda tvůrčí reflexe těchto hodnot.


V den vernisáže, tedy ve čtvrtek 27. 6. 2024, bude Muzeum umění Olomouc dopoledne uzavřené a odpoledne od 13:00 do 22:00 bude vstup do Muzea moderního umění zdarma, v Arcidiecézním muzeu bude zdarma výstava Ohňová dramata jako součást přehlídky Trienále SEFO 2024.

Tisková konference k zahájení výstavního projektu Trienále SEFO 2024. Momenty

program zahajovacího dne

 • 14:00 RANDOMROUTINES – KRISZTIÁN KRISTÓF & TAMÁS KASZÁS (KOMENTOVANÝ VSTUP)
  LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO, HNĚVOTÍNSKÁ 3
 • 15:00 ILONA NÉMETH (KOMENTOVANÝ VSTUP)
  NÁMĚSTÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ A HRDINEK, HORNÍ NÁMĚSTÍ
 • 18:30 ÚVODNÍ SLOVO A ZAHÁJENÍ TRIENÁLE
  CENTRAL
  (VSTUP VOLNÝ)
 • 21:00 OHŇOVÁ DRAMATA (ZAHÁJENÍ VÝSTAVY)
  ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM (VSTUP VOLNÝ)
  • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY, DOPRODOVNÝ PROGRAM
   21:00 – 22:00 ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM (VSTUP VOLNÝ)
  • BAROKNÍ OHŇOSTROJ DOPROVÁZENÝ TANEČNÍM VYSTOUPENÍM
   22:00 ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM (VSTUP VOLNÝ)

Dominantním prvkem hlavního výstavního prostoru Muzea moderního umění je devítimetrový „morový“ sloup, který slovenský autor Marek Kvetan vytvořil v reakci na pandemii covidu 19. Běloruská umělkyně žijící v emigraci ve Wroclawi Ala Savashevich vystavuje monumentální figurální sochu, která je reflexí pomníků diktátorům, a to nejen běloruským či ruským. A například Rakušan Andreas Fogarasi předvede své asambláže z materiálů nalezených v aktuálně ohrožených olomouckých stavbách moderní architektury.

Trienále také poprvé ukáže plody rozvíjející se spolupráce s německým Kunstmuseum Bochum. Stálá expozice moderního a současného umění Století relativity projde obměnou – přibudou některé práce Josefa Alberse, Wladyslawa Strzeminského, Endreho Nemese či Josepha Beuyse. Jedno z nejcennějších děl olomoucké sbírky Květena spánku (1931) od české malířky Toyen doplní její dílo Na hraně (1945) přivezené rovněž z Bochumi. Samostatnou výstavu a dva filmové dokumenty věnujeme kurátorovi Peteru Spielmannovi, který v Bochumi shromáždil množství výjimečných děl od autorů ze střední Evropy.

Přehlídka se „přelije“ také do Arcidiecézního muzea s expozicemi starého umění. Nová výstava Ohňová dramata představí ohňostroje a ohňostrůjné iluminace v evropském umění jako pomíjivé monumenty minulosti.

Anonym, Mírový ohňostroj v Lyonu, 1598, mědirytina, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Anonym, Mírový ohňostroj v Lyonu, 1598, mědirytina, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Anonym, Mírový ohňostroj v Lyonu, 1598, mědirytina, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Anonym, Mírový ohňostroj v Lyonu, 1598, mědirytina, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Toyen: Na hraně, 1945, olej na plátně, Kunstmuseum Bochum
Toyen: Na hraně, 1945, olej na plátně, Kunstmuseum Bochum
Toyen: Na hraně, 1945, olej na plátně, Kunstmuseum Bochum
Toyen: Na hraně, 1945, olej na plátně, Kunstmuseum Bochum

Trienále není uzavřeno zdmi, vstupuje i do ve veřejného prostoru, kde se objevily rozměrné objekty a instalace. Například Horní náměstí u radnice opanovaly rozměrné kovové sochy slovenské umělkyně Ilony Németh, připomínající kutilské výrobky provázející náš každodenní život od dob socialismu až do dnešních dnů. Před Teoretickými ústavy v areálu olomoucké Fakultní nemocnice vyrostl objekt Automatizace Ludditů maďarské dvojice Randmroutines. Ohrada SEFO v sousedství Muzea umění bude od poloviny léta hostit ukrajinskou skupinu EtchingRoom1, která umělecky zpracovává otřesná data o ztrátách památkového fondu během probíhajícího válečného konfliktu.

Ilona Németh: Handiwork, 2006 – 2024, (spolupráce Marián Ravasz)
Ilona Németh: Handiwork, 2006 – 2024, (spolupráce Marián Ravasz)

Zahájení Trienále SEFO 2024 bude předcházet 27. 6. 2024 ve 14.00 úvodní program ve Fakultní nemocnici a postupně se bude přesouvat i na další místa ve městě směrem k muzeu. Slavnostní vernisáž s performancí rakouských a ukrajinských umělkyň se uskuteční v 18.30 v CENTRALU, odkud se ve 20.30 přesune do Arcidiecézního muzea. Program zakončí ve 22.00 barokní ohňostroj s taneční performancí na zdejším Čestném nádvoří.

Logo Trienále SEFO