Aktivní zóna

Jasmin Schaitl & Daria Lytvynenko, Narrative Presences, 2023-2024
Trienále SEFO 2024 chce být angažované a aktivizační. Je charakteristickou stránkou formátu trienále, že mnozí pozvaní umělci a umělkyně reagují nejen na zadání trienále v mantinelech Moment – monument – dokument – mockument, ale i na aktuální dění, na postpandemickou situaci, na válečné katastrofy, humanitární krize. Dáváme jim prostor s přesvědčením, že umění může a má být angažované.

Trienále SEFO 2024 chce být angažované a aktivizační. Je charakteristickou stránkou formátu trienále, že mnozí pozvaní umělci a umělkyně reagují nejen na zadání trienále v mantinelech Moment – monument – dokument – mockument, ale i na aktuální dění, na postpandemickou situaci, na válečné katastrofy, humanitární krize. Dáváme jim prostor s přesvědčením, že umění může a má být angažované. Asi nejvíc akční je série workshopů, která pod názvem Příběhy přítomností (Розповіді Присутностей / Narrative Presences, Jasmin Schaitl – Daria Lytvyněnko – Alina Pust – Maria Šurchal) proběhla na třech místech (UA, AT, CZ) a zapojila do performativní produkce přímé oběti ruské invaze na Ukrajinu. Karolina Grzywnovic se pohybuje dlouho v nebezpečném území Bielověžského pralesa. Aktivně se účastnila protestů rozšířené těžby dřeva a nyní provádí průzkum „pachových strategií“ běženců, obětí manipulativních politik nedemokratických režimů.

Angažované jsou také všechny intervence ve veřejném prostoru, Automatizace Ludditů od Randomroutines, Handiwork Ilony Németh i její Památník ženám, které vařily sůl, pro nějž dočasně přejmenovává nám. Národních hrdinů na nám. Národních hrdinů a hrdinek.

Architektonické, urbanistické a památkářské otázky spjaté s tématem trienále v olomoucké případové studii Moment Olomouc řešila pětice ateliérů vysokých škol.

Lokální recepci témat jako vždy bravurně zprostředkovává domácí edukační oddělení pod vedením nejlepších středoevropských edukátorů: David Hrbek, Denisa Tessenyi, Hana Lamatová, Marek Šobáň. Těšme se na tekuté baroko, cestovní kufříky, AI mockument i komponování Monumentální kompozice.


EDU zóna

EDU zóna. Otevřený atelier
EDU zóna. Otevřený atelier

TEKUTÉ BAROKO

SALONEK ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

Edukátory iniciovaný projekt chce experimentální formou vizualizovat a konfrontovat neochvějný status historické architektury s „tekutou současností“. Tvůrčí cesta, která má pro autory větší význam než konečný artefakt, spojí v přípravě několik odborných profesí a ve výsledku přinese do aktivně-kontextuální zóny Arcidiecézního muzea objekt, na němž bude možno pozorovat postupnou proměnu voskových fragmentů barokní architektury v tvar předem nedefinovatelné vizuální hodnoty.

Petr Salaba, SCALESCAPE / mockument generovaný AI

BESEDNÍ SÁL MUZEA MODERNÍHO UMĚNÍ

Umělá inteligence už delší dobu proniká velmi výrazně do kybernetického prostoru a začíná se uplatňovat v různých oblastech našeho života. Zřetelné je to i v oblasti umění, kde jde, alespoň zatím, spíše o nápodobu – a to s velmi spornými výsledky. Petr Salaba je autorem filmu SCALESCAPE, prvního půlhodinového snímku, jehož vizuál byl kompletně vygenerovaný na základě textových promptů bez použití animačních technik. Jedná se o první film tohoto druhu – alespoň v době premiérového uvedení na MFDF Ji.hlava na podzim 2023 tomu tak bylo. Film vznikl na základě písemného, do detailu cizelovaného zadání každé jednotlivé scény a systém už sám generoval samotné záběry. Dokument přibližuje téma evoluce od hluboké prehistorie do aktuální současnosti diváka sedícího v kině. Autor volí sekvence v předem stanovených časových skocích, které mrazivě upomínají na krátkodechost naší žité reality.

Jak se promptuje dokumentární film? (workshop)

ATELIÉR MUZEA MODERNÍHO UMĚNÍ

Workshop s Petrem Salabou se zaměří na využití generativní AI ve filmu, budoucnost kinematografie a prozkoumá smysl umělecké práce v kontextu nevídané automatizace.

Monumental Composition XXIV (workshop)

ATELIÉR MUZEA MODERNÍHO UMĚNÍ

Jak dnes vnímáme pojem monumentality v hudbě? Zadání pro workshop a pro ty, kteří nejenže hudbu nikdy neskládali, ale dokonce ani s žádným hudebním nástrojem, především však klavírem či jakýmkoli jiným klávesovým nástrojem nemají vlastní hráčskou zkušenost. A to je základní podmínka pro účast na tomto výjimečném projektu. Michaela Poláková, pedagožka a skladatelka usazená ve Velké Británii, dokáže pomocí série vlastních metod, že improvizovat a skládat může úplně každý bez ohledu na úroveň nadání a schopnost hrát. Michaela Poláková dlouhodobě působí na londýnských školách, spolupracuje na pravidelné bázi s Essex Music Service a zkušenost ji naučila vytvořit pro své žáky bezpečný prostor, v němž se nikdo nemusí bát. Hudební dílna vyvrcholí monumentální skladbou, která vznikne přímo na místě. V závěru pak výslednou skladbu uslyší tvůrci spolu s publikem přednesenou profesionálními muzikanty.