Edukace

Aby byla vaše návštěva muzea umění obohacena o další prožitky a mohli jste zde kvalitně strávit volný čas, nabízíme vám speciální vzdělávací programy či interaktivní expozice.  Mezi pravidelné lektorované programy edukačního oddělení MUO patří komentované prohlídky (KOMPRO), výtvarné dílny a workshopy (Co umění umí, Ateliér 6+, Otevřený ateliér), diskusní klub (DEKA) a galerijní animace pro školy. V muzejních budovách jsou pro vás volně k dispozici interaktivní expozice, edukační pomůcky, muzejní kufříky či aktivizační podněty z oblasti multimédií.