Náš tým

Mgr. Marek Šobáň, Ph.D.

lektor Marek Šobáň

Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Učitelství ČJ – VV pro II. st. ZŠ absolvoval v roce 1996. Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor: Výtvarná výchova (teorie výtvarné výchovy) absolvoval v roce 2016. Pracoval jako pedagog výtvarné výchovy na základní škole a gymnáziu i jako pedagog volného času. Do Muzea umění Olomouc nastoupil v roce 2002. Od roku 2004 vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako externí pedagog. Vedoucím edukačního oddělení se stal v roce 2014. Za největší úspěch považuje uskutečnění edukační výstavy Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší. Pracuje především se starým uměním. Cítí se být kreativním praktikem se snahou o reflexi své práce. 

Mgr. Marek Šobáň, Ph.D.

lektor Marek Šobáň

Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Učitelství ČJ – VV pro II. st. ZŠ absolvoval v roce 1996. Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor: Výtvarná výchova (teorie výtvarné výchovy) absolvoval v roce 2016. Pracoval jako pedagog výtvarné výchovy na základní škole a gymnáziu i jako pedagog volného času. Do Muzea umění Olomouc nastoupil v roce 2002. Od roku 2004 vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako externí pedagog. Vedoucím edukačního oddělení se stal v roce 2014. Za největší úspěch považuje uskutečnění edukační výstavy Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší. Pracuje především se starým uměním. Cítí se být kreativním praktikem se snahou o reflexi své práce. 

Mgr. David Hrbek

lektor David Hrbek

V roce 1991 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor ČJ – AJ. Sedm let učil svůj obor na Slovanském gymnáziu. V roce 2000 dostal nabídku nastoupit do Muzea umění jako edukátor v době, kdy se o této profesi ještě mnoho nevědělo a tuto nabídku přijal. Jeho specializací v rámci edukačního oddělení je druhý stupeň ZŠ a střední školy. Pravidelně taky vede programy pro dospělé publikum a seniory.

Mgr. David Hrbek

lektor David Hrbek

V roce 1991 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor ČJ – AJ. Sedm let učil svůj obor na Slovanském gymnáziu. V roce 2000 dostal nabídku nastoupit do Muzea umění jako edukátor v době, kdy se o této profesi ještě mnoho nevědělo a tuto nabídku přijal. Jeho specializací v rámci edukačního oddělení je druhý stupeň ZŠ a střední školy. Pravidelně taky vede programy pro dospělé publikum a seniory.

Mgr. Hana Lamatová 

lektorka Hana Lamatová

V roce 2012 absolvovala magisterské studium na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarných umění. Od roku 2010 pracovala v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě na pozici kurátor výstav a mobiliárních fondů. V roce 2015 nastoupila do Muzea umění Olomouc jako edukátorka v kultuře. Specializuje se na zprostředkování starého umění a na kurátorství pro vzdělávání. 

Mgr. Hana Lamatová 

lektorka Hana Lamatová

V roce 2012 absolvovala magisterské studium na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarných umění. Od roku 2010 pracovala v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě na pozici kurátor výstav a mobiliárních fondů. V roce 2015 nastoupila do Muzea umění Olomouc jako edukátorka v kultuře. Specializuje se na zprostředkování starého umění a na kurátorství pro vzdělávání. 

Mgr. Denisa Tessenyi

lektorka Denisa Tessenyi

V letech 2003 až 2007 získala umělecké vzdělání na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Následně v roce 2013 absolvovala magisterské studium na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy. Jako výtvarný pedagog působila několik let na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a na ZŠ Přerov, U tenisu 4. Jako edukátorka MUO působí od roku 2021. Podílela se na edukačních výstupech projektu Nahráno-Otevřeno. Od roku 2022 pracuje jako lektorka Muzea moderního umění, kde připravuje programy pro mateřské a základní školy, ateliéry pro rodiče s dětmi a výtvarné workshopy pro veřejnost. Své zkušenosti ráda uplatňuje také při tvorbě edukačních pomůcek. 

Mgr. Denisa Tessenyi

lektorka Denisa Tessenyi

V letech 2003 až 2007 získala umělecké vzdělání na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Následně v roce 2013 absolvovala magisterské studium na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy. Jako výtvarný pedagog působila několik let na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a na ZŠ Přerov, U tenisu 4. Jako edukátorka MUO působí od roku 2021. Podílela se na edukačních výstupech projektu Nahráno-Otevřeno. Od roku 2022 pracuje jako lektorka Muzea moderního umění, kde připravuje programy pro mateřské a základní školy, ateliéry pro rodiče s dětmi a výtvarné workshopy pro veřejnost. Své zkušenosti ráda uplatňuje také při tvorbě edukačních pomůcek. 

Mgr. Terezie Čermáková

Fotoportrét Terezie Čermákové

Vystudovala obor Muzejní a galerijní pedagogika a Výtvarná výchova pro školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2017 se stala členkou týmu Muzea umění Olomouc. Nejprve působila jako lektorka v Arcidiecézním muzeu Kroměříž, nyní je edukátorkou v Muzeu moderního umění (t.č. na rodičovské dovolené). 

Mgr. Terezie Čermáková

Fotoportrét Terezie Čermákové

Vystudovala obor Muzejní a galerijní pedagogika a Výtvarná výchova pro školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2017 se stala členkou týmu Muzea umění Olomouc. Nejprve působila jako lektorka v Arcidiecézním muzeu Kroměříž, nyní je edukátorkou v Muzeu moderního umění (t.č. na rodičovské dovolené).