Pro dospělé

Nevšední zážitek z pobytu v galerii u nás mohou zakusit i dospělí. Během různorodých programů, jimiž doprovázíme krátkodobé výstavy i expozice, se jednak dozvíte leccos zajímavého o vybraných exponátech, ale také se pod vedením muzejního edukátora můžete sami tvůrčím způsobem podílet na průběhu programu v rámci výtvarných a dramatických etud.

Nabídku jednotlivých akcí najdete v nabídce níže:

Nevšední zážitek z pobytu v galerii u nás mohou zakusit i dospělí. Během různorodých programů, jimiž doprovázíme krátkodobé výstavy i expozice, se jednak dozvíte leccos zajímavého o vybraných exponátech, ale také se pod vedením muzejního edukátora můžete sami tvůrčím způsobem podílet na průběhu programu v rámci výtvarných a dramatických etud.

Nabídku jednotlivých akcí najdete v nabídce níže:

Speciálním programem myslíme na své návštěvníky také u příležitostí Muzejní noci, Dnů evropského dědictví, Noci kostelů nebo státních svátků. Pořádáme výtvarné happeningy či koncerty, ale také velmi populární vycházky či zájezdy za uměním k vybraným krátkodobým výstavám. 

Speciálním programem myslíme na své návštěvníky také u příležitostí Muzejní noci, Dnů evropského dědictví, Noci kostelů nebo státních svátků. Pořádáme výtvarné happeningy či koncerty, ale také velmi populární vycházky či zájezdy za uměním k vybraným krátkodobým výstavám.