Pro pedagogy

Setkání lektorů MUO a učitelů ze čtyř zemí v Arcidiecézním zámku Kroměříž

Pro pedagogy nabízíme pravidelná setkání v muzeu umění, kde se dozví, co nového pro ně chystáme. Organizujeme také specializovaná školení a workshopy, díky nimž mohou rozšířit své kompetence. Ty většinou realizujeme ve spolupráci s českou sekcí INSEA a ve vybraných případech jsou akreditované.

V rámci projektu Nahráno–Otevřeno jsme vytvořili sadu metodických materiálů jako náplň celé vyučovací jednotky. 

Přihlašovací formulář pro pedagogy

Načítání obsahu…