O muzeu

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOuc

rozvíjí svou výstavní, badatelskou či edukační činnost ve třech budovách:

Piktogram Muzeum moderního umění

slouží expozicím a krátkodobým výstavám výtvarné kultury převážně 20. a 21. století. Desetiletá adaptace tohoto objektu probíhala od roku 1991. Od roku 2007 probíhají přípravy na transformaci této části Muzea umění na Středoevropské fórum Olomouc. V budově je také multifunkční kulturní sál Central, kde se konají filmové projekce, koncerty, divadelní představení, přednášky a další aktivity.

Piktogram Arcidiecézní muzeum Olomouc

bylo ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým založeno v roce 1998 jako první muzeum v České republice orientované k duchovní kultuře. Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů u katedrály sv. Václava na olomouckém Svatováclavském návrší. Od roku 1999 byla pro potřeby Arcidiecézního muzea rekonstruována severní část národní kulturní památky – někdejšího přemyslovského hradu – objekt kapitulního děkanství a jeho hospodářský dvůr. Areál byl veřejnosti zpřístupněn 1. června 2006.

Piktogram zámek Kroměříž

bylo (opět ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým) založeno 20. června 2007 jako detašované pracoviště na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Spravuje tamní zámecké sbírky (malířská, kresebná, grafická sbírka, kolekce mincí a medailí, hudební archiv, sbírka mobiliáře a knihovna) v celkovém počtu asi 105 000 exemplářů. Vedle zpřístupněné obrazárny a historických knihoven připravilo Kabinet zahradní kultury, Kabinet hudby I. a Kabinet mincí a medailí I, Kabinet kresby a grafiky I. Kroměřížský zámek byl v roce 1995 společně s oběma historickými zahradami prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1998 zapsán na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.