Investiční projekty

Projekt irop

Projekt Muzea umění Olomouc představuje jedinečnou příležitost k zefektivnění současné expozice, vybudování nové expozice architektury, zpřístupnění nepřístupných částí muzea a především zajištění ochrany sbírkových předmětů v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc. Nové moderní vybavení umožní digitalizaci rozsáhlých sbírek knih, obrazů a dalších artefaktů, které budou následně k dispozici odborné i laické veřejnosti v digitální podobě.

Název projektu:Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc
Reg. číslo:CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007891
Celkové způsobilé výdaje:35 513 870,90 Kč 
Příspěvek Unie:30 186 790,26 Kč
Národní veřejné zdroje: 5 327 080,64 Kč 
Podpora celkem:35 513 870,90 Kč 
Načítavanie obsahu…