NOVÁ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA ZAUJALA ZAHRANIČNÍ TISK

Instalace výstavy Zde se nacházíte v podkroví Arcidiecézního muzea Olomouc
Stálá expozice Zde se nacházíte

Nejen obsah nové stálé expozice Arcidiecézního muzea – Zde se nacházíte, ale také architektonická forma uchvacují návštěvníky a odborníky. Právě architektonickému řešení Jana Šépky se nyní věnuje korejský časopis C3 magazine, který ve svém aktuálním čísle připomíná neobvyklé Šépkovo řešení.

„Výzvou pro architekta bylo určit, jak zasáhnout do stávajícího prostoru, neboť samotná stará dřevěná konstrukce se do výstavního prostředí nehodila. Řešení zahrnovalo připevnění betonových panelů podél obrysů stěn a střechy, čímž se vytvořila struktura podobná domu v domě,“ píše se v článku v C3 magazine.

Korejský časopis však není jediným, který si mimořádného počinu všímá. Například japonský web Tecture mag, který se věnuje prostorovému designu nové generace připomíná technickou část stavby:

„Všechny nově vložené obálky budov splňují tepelně technické parametry a zároveň v sobě integrují veškeré vybavení jako je vzduchotechnika a osvětlení. Do samotného půdního prostoru nebylo přidáno žádné nové vybavení ani izolace, což zachovalo dojem ze staré konstrukce.“

O architektonickém řešení stálé expozice Zde se nacházíte psal také web ArchDaily, jeden z nejpopulárnějších architektonických webů světa, který si měsíčně přečte téměř 18 milionů lidí. Ten například píše: „Nová vestavba odpovídá dnešní době a stará si přitom zachovává svou patinu a atmosféru.“

Za citlivé a zároveň vzrušující vložení nového galerijního prostorou do stávající půdní vestavby označuje Šépkovo řešení zase platforma pro architekturu a design Archello.