Ke slávě a chvále

Virtuální prohlídka
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Tisíc let duchovní kultury na Moravě

Pojďte si s námi prohlédnout stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc „Ke slávě a chvále.Tisíc let duchovní kultury na Moravě“, která v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. 

Pojďte si s námi prohlédnout stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc „Ke slávě a chvále.Tisíc let duchovní kultury na Moravě“, která v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. 

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále