Universum: Pavel Büchler | Trienále SEFO 2021

24 06 2021 - 02 01 2022
Muzeum moderního umění
Pavel Büchler, Hlas lidu (1), 1991
Pavel Büchler, Hlas lidu (1), 1991

Výstava Pavla Büchlera připravená v rámci trienále SEFO 2021 bude sestávat za čtyř komponent, které časově pokrývají tři dekády jeho tvorby – od extrémních zvětšenin detailů fotografií z denního tisku, které byly charakteristické pro jeho práci na přelomu 80. a 90. let 20. století, přes práce s nalezeným textem, zvukem a objekty, až po jeho současný zájem o využívání omezených možností technologie knihtisku. (gr)

Hlas Lidu (1991) byl původně vytvořen pro výstavu Československá fotografie v exilu, kurátorka Anna Fárová, Mánes, Praha, 1992, a nebyla od té doby znovu vystavena. What the Cleaners Found (Co našly uklízečky, 1997) je cyklus autorských brožur, postihující nezáměrnou poetiku materiálů, které doprovází práci na výtvarné škole – jedná se o studijní řád a osnovy, pravidla disciplinárního řízení, příručky, oběžníky a zprávy, výplatní listina, úřední korespondence, ceník kancelářských potřeb a autorův vlastní profesní životopis. Byla vytvořena v době, kdy Büchler působil jako vedoucí Školy výtvarného umění v Glasgow. Fly (Moucha, 2009) je světelný ukazatel nouzového východu zastaralého typu, ze kterého se ozývá zvuk mouchy „uvězněné“ uvnitř. Poslední dílo bude vytvořeno přímo pro trienále a bude reflektovat napětí vztahu universum – svět – domov.

kurátorka: Gina Renotière