23 02 2015
15. 5. – 30. 9. 2008

15. 5. – 30. 9. 2008
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

Tradice „restaurátorských výstav“ trvá v Muzeu umění Olomouc od roku 2004, resp. již od roku 2001, kdy byl představen restaurovaný monument olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice. Arcidiecézní muzeum Olomouc se tak snaží každý rok představit jednu „obnovenou“ unikátní památku. Cílem této prezentace není však pouze přiblížit často náročné a dlouhodobé postupy restaurátorů, ale také samotná umělecká díla, která patří k tomu nejhodnotnějšímu z fondu staršího umění na Moravě. 

Další krátkodobá výstava je věnována výjimečné skulptuře Ukřižovaného ze Zašové, která v letech 2003–2007 podstoupila náročné restaurování v atelieru Radany Hamsíkové. Výstava již tradičně dokumentuje postup restaurátorských prací a umožňuje srovnání původního stavu sochy s řadou druhotných a nevhodných přemaleb nejen s jednotlivými fázemi jejich snímání, ale především s představeným výsledkem této práce, jež rehabilitovala autentickou hodnotu tohoto díla. Nesporná jedinečnost památky byla ostatně vnímána již v minulosti, což se odrazilo i ve vytvoření dvou barokních kopií Ukřižovaného ze Zašové a Holešova, které jsou na výstavě rovněž představeny.

Restaurátorské práce však nejen obnovily původní vzhled sochy, ale přispěly také k výraznějšímu otevření odborné debaty o povaze této památky, která stále trvá, jak to většinou u podobně výjimečných děl bývá. Nalezení původní vrstvy polychromie a odkrytí originální vysoce kvalitní modelace sochy totiž změnilo původní dataci sochy, kladenou dříve do doby kolem roku 1700. V současnosti se tedy skulptura vročuje přibližně do první poloviny 16. století (kolem 1520?) a je provenienčně spojována s podunajským (vídeňským) prostředím. 

Těmto složitým uměleckohistorickým otázkám je přirozeně věnována patřičná pozornost v katalogu výstavy, který přináší nejen bohatou obrazovou dokumentaci restaurování, ale i několik textů historiků umění, a to jak domácích tak jednoho zahraničního, který přináší komparativní studii o analogickém Ukřižování od následovníka Veita Stosse ve Vídni.

Výstava připravená Arcidiecézním muzeem Olomouc tedy opět není „jen“ prezentací zrestaurovaného uměleckého díla, ale také příspěvkem do odborné diskuze o charakteru této památky, ale v podstatě vůbec jejím otevřením. Tato debata bude jistě pokračovat, k čemuž může přispět i reprízování výstavy Národní galerií v Praze v Anežském klášteře na přelomu let 2008 a 2009.