Tapisérie z Bayeux | Gobelínová replika Věry Mičkové

21 06 2007 - 30 09 2007
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

Současná replika jedné z nejslavnějších světových tapisérií známé pod názvem Tapisérie z Bayeux vznikala pod rukama olomoucké textilní výtvarnice Věry Mičkové v letech 2004–2007. Autorka převedla vyšívanou tapisérii do tkaného gobelínu složeného z 27 pásů v celkové délce 65 m, jež tvoří logické celky, odpovídající latinským textovým komentářům jednotlivých výjevů na tapisérii.

Originální tapisérie z Bayeux je vynikající historickou památkou raně středověkého umění z období 60.– 70. let 11. století; představuje na osmi pásech vyšívaného plátna o celkové délce 70 m a výšce 0,5 m příběh dobytí Anglie normanským vévodou Vilémem Dobyvatelem, slavnou bitvu u Hastingsu v roce 1066, ale díky téměř komiksovému charakteru přibližuje i reálie doby a „vypráví“ celý příběh tohoto válečného konfliktu. Dodnes uchvacuje návštěvníky (originál je vystaven v normanském přístavním městě Bayeux, kopie z 19. století v anglickém městě Reading nedaleko Londýna) svou živou sugestivní vyprávěcí notou, jednotným stylem, bohatostí a pestrostí výjevů. Replika je vystavena v křížové chodbě románského paláce, který stylově koresponduje s dobou vzniku díla.