25 02 2015
10. 5. – 30. 9. 2007

10. 5. – 30. 9. 2007
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Biskupská mincovna

Pro letošní rok připravilo Arcidiecézní muzeum Kroměříž – nově zřízené oddělení olomouckého muzea umění – ve spolupráci se správou Státního zámku – Arcibiskupského zámku v Kroměříži výstavu věnovanou nepříliš často frekventovanému námětu: Světci a jejich zobrazování na mincích a medailích z bohaté a jedinečné kolekce arcibiskupských sbírek. Výstava je chronologicky vymezena 16. – 19. stoletím, takže mimo jiné představuje  zajímavou přehlídku vývoje mincovnictví z technického hlediska. Především však umožní srovnávat výtvarné ztvárnění postav jednotlivých světců jak z hlediska autorského rukopisu, tak i z hlediska stylového. K tomu je pak samozřejmě možné podrobněji studovat lokální souvislosti nebo také škálu doprovodných atributů. Doplňkem výstavy je i menší kolekce grafických listů, rovněž ze sbírek kroměřížského zámku, se zpodobením světců z téhož období. Výstava navazuje na předchozí obdobně koncipovaný projekt – biblické výjevy na medailích z arcibiskupských sbírek v Kroměříži – který se uskutečnil v roce 2005. K výstavě je připraven katalog, představující jak jednotlivé světce z hlediska jejich mnohdy dramatických osudů, tak řadu vyobrazení vystavených exponátů.