13 02 2017
kresby Václava Sokola 17. 5. - 30. 6. 2017

17. 5. – 30. 6. 2017
DIVADLO HUDBY 

Tvorbě známého českého výtvarníka, grafika a ilustrátora Václava Sokola se věnuje výstava v Divadle hudby nazvaná Sklenice, patníky a jiné kresby.

Václava Sokola fascinují především předměty všedního dne našich životů, a to ty naprosto obyčejné, které ani zvláštním způsobem nereflektujeme. Sklenice, akvárium, čepice, dům, kostel, louka, vodní hladina – vše rukou umělce dostává nadčasový význam. Samotný tvar oprošťuje od detailů a stylizuje jej, často až na samu mez rozpoznatelnosti. Nikdy však tuto mez nepřekračuje. Postava, věc i krajinný detail, jako hory, nebo vycházející sluneční kotouč, to jsou prostředky, jejichž prostřednictvím odhaluje nadčasové hodnoty zobrazovaného. 

Výstava je přístupná dle aktuálního programu v Divadle hudby nebo po osobní domluvě na jenista@olmuart.cz. 

Foto: MUO – Tereza Hrubá
Repro kreseb: MUO