02 03 2015
3. 2. – 29. 3. 2015

Rodina | Lucia Petrůjová – Jindřich Štreit – Oldřich Kučera

3. 2. – 29. 3. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | kavárna Amadeus

Při příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, vyhlášeného Organizací spojených národů v roce 1994, vyzvala OSN své členské státy, aby se k oslavám tohoto výročí připojily. K této výzvě se připojila i skupina fotografů Lucia Petrůjová, Jindřich Štreit a Oldřich Kučera. Koncepci a inspirační zdroje výstavy přiblížila jedna z autorek, Lucie Petrůjová, která pracuje v ostravském centru pro rodinu: „Rodina je obrovská hodnota. Nenahraditelná. Dítě narozené z lásky svých rodičů. Dítě rostoucí k samostatnosti v úctě svých rodičů. Rodina,kam se rádi vracíme, kde máme své zázemí. Rodina, která nás doprovází a chrání v dobrém i ve zlém. Je nekonečné množství vět, které jen stěží a uměle zachytí podstatu i bohatství rodiny. Tyto věty však dnes možná mnohým znějí nevěrohodně, mají vlastní bolestnou zkušenost zklamání. Něco jiného bylo na začátku a něco jiného na konci. Ale o to více je třeba rodinu chránit, ukazovat na její důležitost, vytvářet podmínky pro vznik a stabilitu rodin, oceňovat obrovskou hodnotu mateřství a otcovství, hodnotu věrnosti, sounáležitosti, úcty a pokory navzájem. Naše výstava je malým příspěvkem do této mozaiky.“

Autoři výstavy:
Prof. Mgr. Jindřich Štreit – dokumentární fotograf, kurátor, pedagog, 43 let ženatý, jedna dcera, žije na Sovinci.
Lucia Petrůjová  studentka oboru Tvůrčí fotografie na Ostravské univerzitě, maminka 3 dětí, vdaná 20 let
Oldřich Kučera  žijící a pracující v Olomouci, fotografuje již 50 let, ženatý 27 let, otec 5 dětí