Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

18 11 2010 - 03 04 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc (Galerie) / Muzeum moderního umění (Trojlodí, Galerie, Salon)

Cílem interdisciplinárně koncipované výstavy je komplexní zpracování historie a zejména výtvarné kultury města Olomouce a regionu v období baroka, tedy v 17. a 18. století. V tomto období prožila Olomouc po zkáze Třicetileté války jedno z nejvýraznějších období kulturního vzepětí. Můžeme proto mluvit o specifickém fenoménu a odstínu barokní kultury města Olomouce, jejíž podobu spoluutvářely vlivy z Itálie, Podunají a sousedních Čech i Slezska, ale zejména lokální specifika. Mezi klíčové protagonisty, určující místní kulturu a umění, patřily zejména instituce olomouckého biskupství a jezuitské univerzity a široké duchovenské prostředí (kláštery, farnosti), ale na druhé straně vlastní měšťanské prostředí se svou kulturou a rovněž i složka vojenská, související s přeměnou Olomouce na moderní evropskou pevnost. Výstava shromáždí sbírkové předměty především z církevních fondů, zvláště z Arcibiskupství olomouckého a řady farností a řádových kongregací. Bude však využívat i spolupráce s muzejními institucemi. Připravovány jsou i zápůjčky se zahraničí. Klíčovým partnerem je vedle Arcibiskupství olomouckého a Univerzity Palackého zejména Vlastivědné muzeum v Olomouci, které připraví k expozicím MUO pendant výstavy v rámci svých výstavních prostor, zaměřený na měšťanskou kulturu olomouckého baroka. Výrazem tohoto úsilí po syntetickém zmapování tématu „olomouckého baroka“ jako specifického kulturního fenoménu bude reprezentativní katalog zpracovávaný více než padesáti odborníky.