23 02 2015
24. 4. – 30. 9. 2008

24. 4. – 30. 9. 2008
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Mincovna

Počátky církevního mincovnictví v Evropě souvisejí s organizací středověké říše za císaře Oty I. (936-962). Na výstavě uspořádané v kroměřížské biskupské mincovně je představena kolekce ražeb celkem 39 církevních institucí z doby odpovídající působení kardinála Františka Dietrichsteina na stolci olomouckých biskupů.

Novověké mincovnictví olomouckých biskupů má své počátky v mincovním privilegiu, které udělil císař Rudolf II. Kardinálu Františku z Ditrichštejna před 400 lety, v roce 1608. Následující léta biskupských mincovních aktivit představují mimořádně zajímavou část monetární historie českého státu, jehož hranice výrazně přesahují. Mezi mincemi vydávanými u nás církevními institucemi plnily mince olomouckých biskupů, jako téměř jediné, funkci skutečného peněžního oběživa. Celkovým počtem i výtvarnou úrovní svého zpracování patřily tyto ražby v 17. a první polovině 18.století v Evropě k nejvýznamnějším. 

Kardinálovy mince byly raženy v kroměřížské biskupské mincovně, později ve vládních mincovnách v Brně a Olomouci. Ještě před udělením mincovního privilegia dal kardinál k reprezentativním účelům razit své portrétní medaile, což potvrzuje jedna z nich, opatřená letopočtem 1605. Vyobrazení kardinála vychází z portrétu známé Sadelerovy rytiny z roku 1604.

Současně s kolekcí kardinálových mincí a medailí je na výstavě představená také mimořádně početná sbírka ražeb papežů, pocházející z konce 16. a prvních čtyř desetiletí 17. století. Církevní instituce razily medaile k nejrůznějším příležitostem a jubileím a spolu s mincemi proto patří nejen k cenným historickým pramenům, ale vzhledem k umělecké i řemeslné úrovni svého provedení také k významným složkám barokní kultury.