18 08 2014
6. 6. — 28. 9. 2014

Mariánské tapisérie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého

6. 6. — 28. 9. 2014
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Zámecká obrazárna | Galerie

Výstava, uspořádaná při příležitosti ukončení několikaletého restaurování souboru dvou významných tapiserií ze sbírek olomouckého arcibiskupství, představuje další z řady výstavních projektů Muzea umění Olomouc, jejichž cílem je dokumentovat, stejně tak jako interpretovat výjimečná umělecká díla, která podstoupila náročný restaurátorský zásah. 

Centrálním tématem hlavních artefaktů výstavy jsou výjevy ze života Svaté rodiny – Útěk do Egypta a Odpočinek na útěku do Egypta. Tapiserie jsou zřejmě fragmentem nedochovaného rozsáhlejšího cyklu ze života Panny Marie, vytvořeného na objednávku olomouckého biskupa v poslední čtvrtině 17. století. Novozákonní témata jsou na rozdíl od námětů ze Starého zákona v tvorbě tapiserií málo obvyklá, což význam olomouckých tapiserií v kontextu duchovní tvorby ještě zdůrazňuje. 

Výstava zároveň souvisí s další významnou událostí – závěrem náročného procesu rekonstrukce Květné zahrady v Kroměříži, památky UNESCO. 

Obě zdánlivě rozdílné příležitosti mají významný spojovací bod v kompozici a v ikonografickém programu olomouckých tapiserií. Verdury, tedy výjevy s přírodními náměty, byly významným oborem tvorby tapiserií, což úzce souviselo se širším zájmem o zahradní kulturu. U obou olomouckých tapiserií nacházíme v pozadí hlavních výjevů ze života Svaté rodiny průhledy do renesančních či barokních zahrad, což je prvek, který zřejmě přímo vycházel z požadavku objednatele děl, olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna, iniciátora a budovatele kroměřížských zámeckých zahrad. 

Výstava se tak dotkne právě i problematiky zahradního umění a na vybraných exponátech představí i toto téma, tvořící důležitou součást životního stylu barokního člověka. 

Rehabilitace obou významných památek by nebyla možná, kdyby se k finančnímu zajištění restaurování nespojilo několik významných institucí. Kromě majitele památky Arcibiskupství olomouckého restaurování podpořilo Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc a Muzeum umění Olomouc. Za tento významný kulturní počin jim patří dík.