13 11 2014
28. 4. – 14. 8. 2011

28. 4. – 14. 8. 2011
Muzeum moderního umění | Salon

Retrospektiva olomouckého fotografa Jaroslava Vávry, člena významné fotoskupiny DOFO (1958–1975), je prvním pokusem o podchycení jeho tvůrčího odkazu v celé jeho šíři. Cílem výstavy je náležité vřazení Vávry do dějin české fotografie druhé poloviny 20. století. Z dostupných fotografií totiž zřetelně vyplývá, že patřil v 60. letech 20. století vedle Zdeňka Virta a Miloslava Stibora ke špičkovým představitelům fotografického aktu u nás. Na tomto poli autor významně experimentoval i v následujícím desetiletí. Je přitom zřejmé, že Vávra patřil k pozoruhodným průkopníkům barevné fotografie aktů v celém tehdejším Československu. Výstavu doprovodí Vávrův vůbec první obsáhlejší katalog.