13 02 2017
15. 2. 2017 – 2. 4. 2017

15. 2. 2017  2. 4. 2017
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | CAFÉ AMADEUS 

Polský fotograf Krzysztof Gołuch (*1966) pochází ze Slezské Rudy, bydlí a pracuje v Knurowie. Je absolventem Fakulty pedagogiky a psychologie Slezské univerzity v Katovicích, Humanisticko-technické akademie v Bielsko-Bělé a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde je v současné době doktorandem. Je laureátem ceny Knurowa z roku 2009 a dvojnásobným stipendistou maršálka Slezského vojvodství v oblasti kultury v letech 2008 a 2014. Je členem Svazu polských uměleckých fotografů. Pracuje v centru Caritas Arcidiecéze katovické v Knurowie.

Goluch se ve své tvorbě zabývá tématem lidí s handicapem a jejích rolí a uplatněním ve společnosti. Výchozím impulsem pro širší zaměření jeho tvorby však byl odpor ke klišé, s jakým jsou lidé s handicapem prezentování v médiích a na fotografiích. Jak sám uvádí, fotografuje „postižené“ jako zdravé lidi s vlastní důstojností a osobitou neopakovatelností. Fotografický soubor V práci (2015-2016) vznikal na statku v malé obci Borowa Wieś nedaleko Gliwic, kde lidé s postižením mohou za pomocí školených asistentů vypomáhat při zemědělských pracech a zároveň mohou rehabilitovat a využívat lékařskou péči. Goluchovi se podařilo zachytit postižené při práci na poli a i kolem dobytka. Dokumentovala jejich každodenní pracovní nasazení, atmosféru i specifické podmínky, ve kterých mají šanci najít uplatnění a prožít lepší život.